Důvodem vydání zákazu je současná situace související s výskytem afrického moru prasat. SVS totiž považuje za naprosto klíčové maximální zintenzivnění lovu černé zvěře na celém území České republiky. V honitbách, kde jsou antiparazitika používána, je však na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny.

„Riziko požití antiparazitik černou zvěří a s tím spojeného ukládání reziduí léčivých látek ve zvěřina by na dobu až několika týdnů nejen znemožnilo její konzumaci a prodej, ale pravděpodobně také na uvedenou dobu zastavilo lov divokých prasat v daných lokalitách, což v současnosti není ve veřejném zájmu,“ vysvětlil ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Výjimka ze zákazu může být po předchozím souhlasu příslušné krajské veterinární správy udělena na území obor a přezimovacích obůrek.

Ošetřování spárkaté zvěře proti parazitům probíhá každoročně po celém území České republiky během února.