Průkopnické aquaponické technologie Taneca se pohybují na rozhraní mezi průmyslovou výrobou a zemědělstvím. Splní tento zájemce o průmyslovou zónu v Krnově podmínky ministerstva? Je produkce ryb a zeleniny v laboratorních podmínkách průmysl, nebo zemědělství? Dokud se toto dilema nevyřeší, není jisté, zda Taneco může ve velkoryse dotované krnovské průmyslové zóně stavět.

Firma Taneco je dlouhodobý a dosud jediný zájemce o průmyslovou zónu Krnov Červený dvůr. Zájem projevila, ještě než se začalo stavět.

„Infrastruktura sice má být hotová až na konci roku 2016, už dnes ale město registruje prvního vážného zájemce," uvedla v září 2014 mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

RYBY, SALÁT, PRACOVNÍ MÍSTA

Ve středu tato společnost představí zastupitelům svůj projekt i svůj pohled na věc.

Firma Taneco přišla s vizionářským projektem, který spíš než z tradic českého rybářství a zelinářství vychází z toho, jak může produkce ryb a zeleniny vypadat v blízké budoucnosti. Nádrže s rybami jsou funkčně propojené se skleníky s celoročně řízeným klimatem, aby vznikl uzavřený koloběh živin.

Roční produkce takové farmy má být podle představ Taneca až dva tisíce tun ryb, šest tisíc tun salátu a až 244 tun bylin.

Plán vypadá pro Krnovany lákavě: 180 - 250 pracovních míst, vyspělá technologie, dosud neobjevený potenciál aquaponie, čistý provoz. Zkrátka jedinečný projekt, první závod svého druhu v republice. Taneco má zájem právě o Krnov hlavně kvůli mimořádně kvalitní vodě.

CO NA TO MĚSTO?

A jak se k tomuto záměru staví město? Chce město takový závod? To se dozvíme ve středu na zasedání krnovského zastupitelstva, kde hodlá Taneco prezentovat svůj projekt.

„Prezentace firmy Taneco není v oficiálním programu zasedání zastupitelstva města. Je ale zařazena do bodu „Různé" a zastupitelé se v něm mohou vyjádřit, zda se touto záležitostí budou zabývat či nikoli. Veškeré informace a podklady k projektu obdrželi předem v elektronické podobě," odpověděla mluvčí krnovské radnice Dita Círová na dotaz Deníku, zda bude tento bod zařazen do programu.

ŽÁDOST LEŽÍ NA RADNICI ROK

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků průmyslové zóny Červený dvůr II od společnosti Taneco leží na krnovské radnici již rok.

„Zastupitelé by měli v nejbližší době vydefinovat podmínky, za kterých bude město pozemky v průmyslové zóně nabízet investorům," uvádí se ve zprávě města z loňského prosince.

Byly již tyto podmínky rok po této deklaraci vydefinovány? Nyní se zřejmě dostáváme k jádru věci, tedy k odpovědi na otázku, proč město se vstřícným krokem vůči společnosti Taneco váhá: „Výstavba infrastruktury v průmyslové zóně proběhla za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V rozhodnutí o poskytnutí dotace, které město obdrželo na konci října letošního roku, ministerstvo stanovilo více než čtyřicet podmínek, které město musí splnit. Projekt společnosti Taneco byl projednán v meziresortní hodnotící komisi a ta ho nedoporučila s tím, že zařazení v CZ NACE nesplňuje.

Město proto bude hledat další investory a pozemky v průmyslové zóně aktivně prezentovat všemi dostupnými cestami," tlumočila stanovisko blíže neurčených členů vedení města Dita Círová.

PROJEKT VÝROBNY RYB JEŠTĚ NENÍ POHŘBEN

Místostarosta Krnova Michal Brunclík má ale za to, že projekt výrobny ryb ve městě ještě není definitivně pohřben a jako jediný sdělil redakci své stanovisko nezprostředkovaně.

„Společnost Taneco je přesvědčena, že patřičný CZ NACE kód splňuje a hodlá to dále doložit zprávou autority v tomto oboru. Společnost předložila k projednání v zastupitelstvu města Dohodu o spolupráci, kterou chce otestovat zájem krnovského zastupitelstva o spolupráci. Pokud takový zájem nebude, společnost se obrátí jinam," uvedl Michal Brunclík.

Jak tento test zájmu dopadne, bude nejspíš jasné již večer.

Co se v zóně může stavět aneb CZ NACE 10-30Výstavba infrastruktury v průmyslové zóně proběhla za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ministerstvo stanovilo více než čtyřicet podmínek, které město musí splnit. Je například určen minimální počet vytvořených pracovních míst nebo okruh oborů, pro něž je možné pozemky v průmyslové zóně využít.

Jedná se o obory zpracovatelského průmyslu (v kvalifikaci ekonomických činností CZ NACE 10-33), vyjma oborů na prvotní zpracování surovin, dále obory strategických služeb, technologických center nebo v oblasti výzkumu a vývoje. Projekt Taneco nebyl doporučen. Zdroj: MU Krnov

Zastupitelé projednají rozpočet

Rozpočet, pozemky po slévárně, nová podoba koupaliště a další témata budou projednávat zastupitelé v Krnově. Poslední letošní zasedání v hasičské zbrojnici v Kostelci začíná v 16.30 hodin.

Nejdůležitějším bodem programu je schválení rozpočtu města na rok 2017, jehož výše se blíží půl miliardě korun. Pokles příjmů způsobil také výpadek poplatků po zákazu hazardu ve městě. Výdaje rozpočtu jsou navrhovány v přibližně stejné výši jako v roce 2016.

Šedesát milionů korun je částka, kterou město zaplatí provoz svých příspěvkových organizací.

Například provoz Městského informačního a kulturního střediska MIKS stojí město přes 13,5 milionu korun. Rovný milion je rozpočet Krnovských hudebních slavností, další milion stojí Vánoce. Na filmový festival Krrr!, který proslavil Krnov v evropském měřítku, přispívá městský rozpočet 300 tisíci korunami a třeba 40 tisíci podporuje Janáčkův máj.

Za Krnovský miniexpres neboli zpravodajství stanice Polar zaplatí město přes půl milionu. Opozice kritizovala tento výdaj, protože Polar jako specialista na krnovské zpravodajství byl vybrán bez výběrového řízení a tudíž cenu nemohla ovlivnit konkurence.

Zastupitelé dále rozhodnou, zda je lepší rekonstrukce koupaliště v současném duchu nebo jeho přeměna na přírodní biotop, a znovu budou diskutovat o záměru koupit pozemky po bývalé slévárně.

Na projednání rovněž čekají obvyklé prodeje pozemků, žádost uživatelů zahrádek v zahrádkářské osadě Zlatá Opavice, kteří požadují od města finanční náhradu za stěhování kvůli výstavbě obchvatu, nebo zahrnutí participativního rozpočtu do aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé město Krnov.

Fidel Kuba, Gabriela Mathiasová