Na SOS se obrátila spotřebitelka, která u O2 uzavřela smlouvu minimálně na dva roky. Vzorně hradila všechny faktury, ale když chtěla po čtyřiadvaceti měsících smlouvu zrušit, ukázalo se, že to nebude tak jednoduché. Výpověď operátor neakceptoval s tím, že ji nejdříve musí vypršet až dvouměsíční výpovědní lhůta. Hovoří prý o tom podmínky společnosti.

„Přestože je ve smlouvě uveden počet měsíců 24, ve skutečnosti je doba závazku delší. Spotřebitel tak fakticky musí za služby O2 platit po dobu minimálně 25 až 26 měsíců,“ vysvětluje Tomáš Liškutín z SOS.

Výpovědní lhůta totiž začne běžet od prvního dne následujícího měsíce po vypovězení smlouvy. V případě, že zákazník vypoví smlouvu v půlce června, lhůta vyprší až k poslednímu červenci.

Podle názoru SOS se jedná o nekalou obchodní praktiku, která může člověka neznalého věci lehce zmýlit. „Spotřebitel by měl mít možnost smlouvu vypovědět tak, aby nemusel proti své vůli využívat a platit služby, o které již nemá zájem a které jsou nad rámec úvazku vyplývajícího ze Speciální nabídky,“ dodává Liškutín.

Obrátili jsme se proto na O2 s žádostí o vysvětlení. Podle tiskového mluvčí Vlastimila Sršně si opravdu podmínky společnosti výpovědní lhůtu vymiňují. Zákazník ale podle něho po tuto dobu nic platit nemusí.

„Není pravdou, že by Telefónica O2 účastníka nutila, aby čerpal služby a platil za ně po dobu delší než je sjednaný závazek. Ihned po podání písemné výpovědi může požádat o dočasné odpojení čísla do skončení výpovědní lhůty a nejsou mu účtovány paušální poplatky za tarify a služby,“ vysvětluje.

Rada tedy zní: pokud zákazník chce od O2 odejít a nechce čekat na vypršení výpovědní lhůty, měl by si nechat v den vypovězení smlouvy odpojit telefon. Ušetří tak několik set korun za paušál.