"Nový atomový zákon vydání tohoto povolení již neobsahuje. Tento přístup je v souladu s praxí ve většině zemí," řekl ředitel sekce pro jadernou bezpečnost SÚJB Zdeněk Tipek. Podle ředitele temelínské elektrárny Bohdana Zronka se však od 1. ledna pro ČEZ nic zásadního v tomto směru nezmění. "Sice odpadá jeden legislativní krok, nicméně ty technické a kontrolní zůstávají stále stejné. Během najíždění provádíme a dokladujeme celou řadu testů, abychom prokázali připravenost bloku k náběhu," uvedl Zronek.

Krátce po startu reaktoru následují vždy první testy. "Trvají přibližně den a naši fyzici při nich ověřují například správnost zavezení paliva nebo účinnost regulačních tyčí," řekl Sviták.

Čtěte také: Ekologové chtějí variantu energetické koncepce bez jádra

Po jejich dokončení začne provozní personál zvyšovat výkon reaktoru. Při výkonu reaktoru 30 procent se vyvažuje turbína a provádí další série testů zaměřených na chování aktivní zóny reaktoru.

K připojení bloku k přenosové soustavě dojde při padesátiprocentním výkonu reaktoru. To by mělo nastat právě začátkem příštího týdne.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. Nyní je největším zdrojem výroby elektřiny v zemi. Svojí produkcí kryje pětinu české spotřeby. Od začátku roku elektrárna vyrobila 11,6 miliardy kilowatthodin elektřiny.

Přečtěte si: ČEZ bude do roku 2019 dodávat elektřinu České poště