"Termín připojení bloku jsme posunuli o jeden den s ohledem na průběh tlakových zkoušek. Těmi se ověřuje těsnost technologie před najetím bloku. Aktuálně je reaktor smontován, turbína připravena a máme hotovu první část tlakových zkoušek. Nyní se připravujeme na druhou část zkoušek, která probíhá při vyšším tlaku a teplotě. Od jejího výsledku se bude odvíjet najíždění bloku," uvedl Sviták.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v republice. Svojí produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliardy kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.