Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ale pro informování veřejnosti nebyly žádné důvody.

"Přesvědčení SÚJB o tom, že o události nebylo třeba nikoho informovat, považujeme za opětovný důkaz benevolence tohoto dozorného úřadu vůči provozovateli JETE," uvedla Monika Machová-Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky. Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla zveřejňuje společnost ČEZ na svých internetových stránkách i méně významné události.

Elektrárna podle mluvčího Marka Svitáka informovala o události SÚJB a jinou povinnost neměla. "Naše společnost nadstandardně informuje veřejnost o dění v provozu elektrárny. Tato nadstandardní informační otevřenost nemá ve světě obdoby," sdělil Sviták. Odstávka prvního bloku byla plánována kvůli zkoušce. Protože nezafungovalo automatické odpojení generátoru od sítě, řídící personál odpojil blok ručně v souladu s provozními předpisy. "Uvedená událost neměla dopad na bezpečnost elektrárny. Touto informací protitemelínští aktivisté pokračují ve skandalizování provozních událostí na elektrárně," dodal Sviták.

"Státní úřad pro jadernou bezpečnost trvá na svém původním stanovisku, že o popisované události nebylo třeba informovat veřejnost. Neexistovaly proto žádné technické ani jaderně bezpečnostní důvody," řekl mluvčí SÚJB Pavel Pittermann.

Jaderná elektrárna Temelín 19. května odstavila první blok kvůli pravidelné zkoušce regulačních zařízení, takzvaných klastrů. Podle sdružení byl blok odstaven ručně proto, že nefungovala elektrická ochrana generátoru.

"Poruchu se podařilo ČEZ zatajit díky plánované odstávce prvního bloku. ČEZ informoval média pouze o úspěšné zkoušce pádu klastrů na prvním bloku a také o výměně rotoru vysokotlakého dílu turbíny na druhém bloku. Snažil se prezentovat JETE v co nejlepším světle a zpráva o další poruše by image elektrárny určitě nezlepšila," uvedli zástupci sdružení.