Na 31 procent Čechů nemá problém vyjít se svými příjmy a nadto ještě část peněz ušetřit. Vedle toho 48 procent Čechů sice s penězi měsíčně vychází, ale už si nezvládá vytvářet finanční rezervu.

„Zbývající pětina je v těžké finanční situaci, kdy tak tak přežívá do další výplaty. Dobrou zprávou je, že v Česku jsou pouze dvě procenta lidí, kteří tonou v dluzích a nemají žádné vyhlídky na zlepšení, což je v porovnání s ostatními zeměmi vůbec nejméně," uvedl manažer výzkumu Providentu Josef Macák.

Z vybraných evropských zemí na tom jsou nejhůře Maďarsko a Rumunsko. V těch je zhruba 40procentní podíl lidí, kteří čelí značným finančním problémům a jen s velkými obtížemi zvládají pokrýt nutné každodenní výdaje.

Z průzkumu dále plyne, že bez ohledu na národnost o větších výdajích nebo o výběru finančních produktů partneři rozhodují častěji společně, u běžných nákupů je obvykle v páru jeden, který za ně nese hlavní odpovědnost.

„Pro Čechy platí, že většinou je v páru jeden, který se o finance a rodinný rozpočet stará více. Může to být ten, kdo v rodině víc vydělává. Určuje třeba, jaké výdaje a investice učiní, jaké auto koupí nebo kam uloží peníze. V jiném případě přinese rodině peníze, ale o provoz domácnosti a o investice se stará její druhý člen. Pokud partnerský vztah funguje správně, nejsou tyto role zcela vyhraněné a jednoznačné," doplnil Macák.