„Úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek a jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí není pravomocné a účastníci řízení proti němu mohou do 15 dnů podat rozklad k předsedovi Úřadu,“ uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) v tiskové zprávě.

Ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) rozhodnutí šokovalo. Jeho rezort k předsedovi UOHS Patru Rafajovi podá odvolání.

„Překvapilo nás rozhodnutí ÚOHS, protože tendr v prvoinstančním rozhodnutí ruší ryze z formálních důvodů, které pokud by byly pravdivé, neměly by reálný vliv na samotný průběh soutěže. Svým znaleckým posudkem jsme prokazovali, že všechny vydané disky byly shodné. Podobnou logikou se dá napadnout jakýkoliv tendr, ve kterém je distribuována rozsáhlá dokumentace,“ říká ministr Ťok.

"Ministerstvo dopravy se před rozhodnutím ÚOHS opakovaně vyjádřilo k výtkám společnosti Kapsch. Stejně tak ministerstvo několikrát upozorňovalo na nestandardní postupy při vedení samotného spisu antimonopolním úřadem, který neevidoval dostatečně, jak zacházel se samotnými datovými nosiči," uvádí dále ministerstvo dopravy.

Podle Svazu průmyslu a dopravy se takovéto rozhodnutí dalo čekat. 

„Nechápeme, proč ministerstvo dopravy nevyzvalo soutěžící, aby upřesnili své nabídky, které zaslaly do tendru. To by totiž mohlo zlevnit jejich konečnou cenu, a tedy i náklady pro stát. Vyzýváme ministerstvo, aby neprodleně připravilo novou soutěž, aby se výběr mýta od 1. ledna 2020 zachoval. Jsme přesvědčeni, že se nový tendr stihne, pokud se z něj vypustí například rozšíření mýta o 900,3 kilometru silnic I. třídy a formální dokládání kvalifikací,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Nesouhlasíme s plánovaným rozšířením mýta o 900,3 kilometru silnic I. tříd, stejně jako žádná jiná profesní organizace. Jedná se o politické rozhodnutí, kvůli kterému by se prodražila přeprava osob i zboží. Zvýšení cen v konečném důsledku padne především na spotřebitele,“ doplňuje Hanák. 

Sdružení firem zvítězilo s cenou 10,75 miliardy korun bez DPH a provozovat mělo mýtný systém od roku 2020 dalších deset let.

O mýtné za miliardy vedle konsorcia Czech Toll (spolu se slovenskou Sky Toll) a Kapsche soutěžily i německá T-Systems International, která je součástí telekomunikační společnosti Deutsche Telekom, maďarský výběrčí mýta National Toll Payment Services, který nabídku podal s partnerskou i-Cell Mobilsoft a tuzemským výrobcem dopravních systémů Eltodo.

O nabídnutých cenách jako první informoval Erik Best na svých stránkách Fleet Sheet, s nejnižší cenou 10,75 miliardy přišel Sky Toll (Czech Toll), následovaný Kapschem (13,50 miliardy) a Maďary (14,05 miliardy). Němci zaostali s nabídkou 48,90 miliardy korun. Podle zdrojů deníku Zdopravy.cz tato informace odpovídá skutečnosti.

Předpokládaná hodnota zakázky na dodání systému a jeho desetiletý provoz byla 29 miliard. Podle ministra předpoklad vzešel z toho, za kolik systém dnes obsluhuje Kapsch.