Již mnoho let volá autobusový terminál na Černém mostě po celkové revitalizaci. Jedná se o důležitý přestupní uzel mezi metrem B a dálkovými i příměstskými autobusovými linkami. Počátkem roku 2022 se zde navíc otevře nový parkovací dům P+R pro cca 880 vozidel. Mezi hlavní problémy tohoto mimořádně frekventovaného místa patří správa a údržba terminálu i nekvalitní veřejná prostranství v jeho okolí.

„Černý Most je symbolická východní brána do Prahy. Jedná se o jeden z nejvíce frekventovaných dopravních uzlů, zároveň je také místem, které teď nevzbuzuje pozitivní pocity. Studie se proto zaměří zejména na otevření terminálu pro pěší a zlepšení a zjednodušení přestupů na jednotlivé druhy dopravy,“ sdělil Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro oblast dopravy.

Studie bude řešit terminál jako celek

V současné době IPR ve spolupráci s TSK, pražským dopravním podnikem a organizací ROPID připravuje rychlá opatření, která alespoň částečně zlepší neutěšený stav terminálu, který byl uveden do provozu v roce 1998. Nezbytné je ovšem řešit především jeho dlouhodobý rozvoj.

Koncepční studie, kterou zpracuje české studio re:architekti, proto bude řešit terminál jako celek. Navržena budou například pravidla systematické správy, péče a údržby. Studie se zaměří na samotný terminál i veřejná prostranství v jeho blízkém okolí. Prověří také možnosti dalšího urbanistického rozvoje v návaznosti na tento dopravní uzel.

„Těší mě, že začínáme řešit i dopravní terminály, které jsou pro efektivní cestování po městě klíčové. Minulý rok se městu podařilo schválit novou podobu dopravního terminálu na Smíchově. Nyní jsme udělali významný krok k proměně dalšího důležitého přestupního uzlu Černý Most, který si to nepochybně zaslouží,“ řekl k plánovaným změnám Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Slovo dostane i veřejnost

V rámci zpracování koncepční studie proběhne i setkání s veřejností. Občané budou moci zpracovatelům sdělit své podněty a postřehy. Ještě předtím, než bude návrh studie odevzdán, budou mít lidé možnost se k němu vyjádřit. Předpokládá se, že koncepční studie by měla být hotová v květnu příštího roku.

„Černý Most je pro nás nesmírně zajímavým úkolem, protože spojuje jak témata identity města Prahy (skrze svou roli brány do města), identity sídliště skrze svou roli centra v každodennosti místních obyvatel, tak otázky nakládání s téměř současnou architekturou v šíři morálních, estetických a environmentálních aspektů.“ řekl Jan Vlach ze studia re:architekti.