Osm procent výrobků ale nesplnilo požadavky na některé z technických požadavků, které se neuvádí na energetickém štítku, jako je například automatické vypnutí televizoru po čtyřech hodinách nečinnosti uživatele.

Juraj Krivošík z Střediska pro efektivní využívání energie nevyloučil, že některé modely TV i jiné elektroniky mohou obsahovat software, který zlepší výsledky spotřeby v době testování. „Je tam nějaký čip, který rozpozná, že se spotřebič nachází v laboratoři, protože ty podmínky, za kterých se to testuje, jsou velmi specificky dané," uvedl. Pokud laboratoř během testů takový výrobek objeví, tak automaticky neprojde. V tomto testu ale na takový výrobek nenarazili.

Evropská komise nyní navrhuje další úpravy energetických štítků. Místo rozdělení do tříd A+ až A+++ by se na štítcích měla nově objevovat škála energetických tříd v rozmezí A až G. Důvodem je to, že se spotřebitelé za současné nepřehledné situace těžko vyznávají v tom, které výrobky si ve spotřebě energie stojí nejlépe. Například si mohou myslet, že nákupem spotřebiče třídy A+ si pořizují jeden z nejúčinnějších na trhu, ale někdy si ve skutečnosti kupují jeden z nejméně účinných.

Dva centy na prodaný výrobek

„EK navrhuje návrat k té škále, která byla v roce 1995 na začátku A až G s tím, že ty horní třídy by nebyly zpočátku zaplněny, aby tam byl nějaký ‚polštář', aby nebylo třeba provézt revizi zase za tři roky," uvedla tisková mluvčí zastoupení Evropské komise v ČR Michaela Mlíčková Jelínková. Nejúspornější výrobky na trhu by tak zatím měly například označení C. Návrh EK na úpravu štítků musí ještě projít Radou EU a Evropským parlamentem.

Náklady na úpravu energetických štítků by měly dosáhnout dva centy na prodaný výrobek. Druhá hlavní změna spočívá v povinné registraci výrobků nabízených na trhu. Internetová databáze by měla obsahovat existující dokumenty jako jsou energetický štítek či informační list a jejím cílem je zajistit větší transparentnost trhu a snazší možnosti dohledových aktivit.