Ve 21 procentech firem výstřední vzhled kandidátů personalistům nevadí vůbec, v dalších 58 procentech je překážkou pro přijetí pouze na některé pozice. Jen 18 procent zaměstnavatelů uchazeče s výraznými ozdobami těla důsledně odmítá.

„V otázce vzhledu se obecný vkus v posledních letech výrazně posouvá. Češi jsou dnes alespoň v tomto ohledu mnohem tolerantnější. Firmám to jednoznačně prospívá. Podporuje to pestrost jejich prostředí, v němž může vyniknout více nadaných lidí," uvedl analytik Jobs.cz Tomáš Ervín Dombrovský.

Personalisté nyní podle něj mnohem více dají na kvalifikaci a skutečné schopnosti uchazečů, jejich vzezření či ochota působit konformně již většinou nejsou příliš důležité. Bohužel se to však prý nedá tvrdit o všech vnějších kritériích. Diskriminace části uchazečů i kolegů podle věku, pohlaví či národnosti je i nadále vážným problémem, byť se situace v českém prostředí v posledních letech mírně zlepšuje, dodal.

Personalisté posuzují vzhled uchazečů pouze u některých z obsazovaných pozic. Například v obchodním zastoupení by nápadné tetování nebo výrazné náušnice ještě stále mohly vadit. I tady však záleží na okolnostech. U prodejce skateboardů nebo reprezentanta výrobce energetických nápojů je to zcela adekvátní vzhledem k jejich cílové skupině. V konzervativních odvětvích, jako jsou například zdravotnictví či finanční sektor, se však více dbá na neutrální či zcela seriózní vzhled.

Mezi zaměstnanci tolerantní přístup v otázce vzhledu jasně převažuje. Polovina oslovených lidí považuje vzhled za čistě osobní záležitost a výrazné ozdoby těla jim u kolegů nijak nevadí. Dalších osm procent respondentů je akceptuje i proto, že sami tetování, piercing, výraznější účes nebo podobnou ozdobu mají. Čtvrtině lidí to u kolegů v práci vadí, jen pokud je jejich vzhled příliš extravagantní.