Společnost také upozornila, že přistupuje k dalším nezbytným opatřením, což znamená i rušení více než 250 pracovních míst. „Všem zaměstnancům, kteří budou v návaznosti na tuto organizační změnu propuštěni, náleží odstupné dle kolektivní smlouvy. Odcházející horníci navíc mohou využít závazku státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který naše odborová organizace vyjednala se státem v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby na lomu ČSA,“ sdělil odborový předák Jaromír Franta.

Firma odcházejícím zaměstnancům také zprostředkuje komunikaci s příslušnými úřady.

Severní energetická postupně utlumuje těžbu lomu ČSA od roku 2015. Vláda tehdy rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě, čímž zabránila postupu těžby na město Horní Jiřetín. Po ukončení těžby skrývky v roce 2016 a uzavření hlubinné těžby v bočních svazích lomu ČSA letos na jaře, přijímá firma další zásadní opatření - přejde na jiný směnový režim, aby snížila provozní náklady na minimum. V příštím roce se tak nepřetržitý provoz v úsecích Povrchová těžba lomu ČSA a Úprava uhlí Komořany i ve všech souvisejících provozech změní na dvanáctihodinový celotýdenní pracovní režim. Právě tato změna povede k rušení více než 250 pracovních míst.

Na rychlost a postup dotěžení má podle firmy zásadní vliv také sílící trend negativního vnímání hnědého uhlí jako tradiční suroviny pro výrobu energie. Podle generálního ředitele Severní energetické Petra Lence poslední roky přinesly výraznou změnu vnímání uhlí a uhelných zdrojů jako stabilní palivové a energetické základny. "Jeho další využívání v energetice České republiky se tak dostalo pod obrovský politický a ideologický tlak, který je výrazně podporován obdobným postupem i v okolních zemích. Součástí tohoto tlaku je na jedné straně zvýhodňování konkurenčních zdrojů a na straně druhé výrazná penalizace uhelné energetiky. To se výrazně promítá do cen za výrobu elektrické energie a vede v konečném důsledku k omezování výroby v tradičních hnědouhelných energetických zdrojích, a tedy i těžby,“ uvedl Lenc.