Jen na odstraňování následků chemického loužení ve Stráži pod Ralskem se vláda zavázala během následujících třiceti let uhradit 31,3 miliardy korun, uvádí Calla. Snaží se proto odradit ministerstvo průmyslu a obchodu od plánů na těžbu, které obsahuje návrh surovinové politiky ČR.

„Ukončení těžby uranu v České republice je výborná zpráva vzhledem ke škodám, které působí na životním prostředí a zdraví lidí. Přejeme si, aby to byla finální tečka a veřejné prostředky směřovaly do rychlé a důkladné nápravy škod na životním prostředí," uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla.

V uranovém dolu Rožná 1.
V zavíraném uranovém dole Rožná v pátek skončilo 51 pracovníků

Ve správě státního podniku Diamo je nyní devatenáct odkališť naplněných radioaktivním rmutem a nebezpečnými odpady o celkové ploše skoro 600 hektarů a o objemu 53 milionů metrů krychlových. Plochu 470 hektarů podle sdružení zabírá 67 odvalů, na nichž je navršeno přes 38 milionů metrů krychlových materiálů obsahujících zbytky uranové rudy.

Ilustrační foto.
Starostové protestují proti těžbě uranu. Míří do Prahy

Tím ale výčet škod vystavený za roky těžby zdaleka nekončí. Za 30 let chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,1 milionů tun kyseliny sírové, 320 tisíc tun kyseliny dusičné, 111 tisíc tun čpavku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. Dosud je v oblasti 260 milionů metrů krychlových zamořených podzemních vod. Zbytkové chemické roztoky ohrožují plochu o velikosti 160 kilometrů čtverečních a mohou ohrozit významné zásoby podzemní pitné vody v české křídové pánvi.

Brzkov.
Diamo hodlá přepočítat uran na Vysočině. Obce to odmítají

Práce v uranovém hornictví měla také významné dopady na zdraví pracovníků a náhrady tak budou navyšovat sociální výdaje bývalým horníkům uranového průmyslu.