„Program Ekoškola podporujeme už deset let. Jako největší přínos vnímáme to, že usiluje o systematické ekologické vzdělávání dětí, navíc zábavnou a nenásilnou formou. Řešení aktuálních ekologických problémů totiž závisí jak na nás, tak i na příštích generacích a proto je potřeba vzbuzovat zájem o tato témata již v dětství," řekl generální ředitel Providentu Russell Johnsen.

„Někteří dospělí se nechovají k životnímu prostředí příliš šetrně. Učit bychom se mohli od dětí, tedy určitě od těch, které navštěvují některou ze tří stovek českých ekoškol," říká Petr Daniš, ředitel Sdružení Tereza, které Ekoškoly v České republice vede. Jejich studenti získávají nejen teoretické znalosti, ale také sami usilují o minimalizaci dopadu běžného provozu školy na životní prostředí počínaje tříděním odpadu přes úsporné využívání energií a vody až po péči o přírodu v jejím okolí. Každá z nich může navíc usilovat o získání prestižního mezinárodního titulu Ekoškola, který škola získává na dva roky a poté ho musí znovu obhájit.