Zástupci dodavatele předložili požadavek, aby Ministerstvo obrany vzalo neprodleně a bezpodmínečně zpět odstoupení od smlouvy na dodávku kolových obrněných transportérů a okamžitě převzalo a zaplatilo 17dosud vyrobenýchkusů.

Takto vznesený požadavek muselo Ministerstvo obrany odmítnout.

Česká strana navrhla dodavateli okamžité uskutečnění zkoušek obrněného transportéru nezávislou akreditovanou zkušebnou, která by byla vybrána po dohodě mezi oběma stranami a která by ověřila, zda transportéry splňují technické požadavky dle původní smlouvy. Návrh české strany byl dodavatelem jednoznačně odmítnut a jednání bylo poté na návrh dodavatele ukončeno.

„Ministerstvo obrany trvá na tom, že odstoupení od smlouvy 11.prosince 2007je důvodné a platné a že bylo důsledkem nesplnění podmínek smlouvy ze strany dodavatele,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek.

Zástupci Ministerstva obrany zopakovali, že důvodem odstoupení od smlouvy bylo prodlení dodavatele a neúspěch transportéru vkontrolních zkouškách, které probíhaly na podzim loňského roku stím, že není možné převzít vozidla, která neprošla úspěšně kontrolními a vojskovými zkouškami.