„Nesplnění povinnosti informovat spotřebitele o alergenních látkách inspektoři zjistili u 42 kontrol, tedy u 37 procent kontrolovaných provozoven společného stravování," uvedl Kopřiva.

Některé pokrmy inspekce analyzovala ve své laboratoři. Přítomnost nedeklarovaných alergenů testy odhalily u 11 vzorků. Nejčastěji šlo o celer, dále například hořčici, vejce, mléčné bílkoviny a arašídy.

„Případy výskytu nedeklarovaného alergenu v pokrmu jsou obzvláště závažné, protože mohou způsobit spotřebiteli s alergií zdravotní komplikace," zdůraznil Kopřiva. Podrobné informace ke konkrétním vzorkům zveřejňuje inspekce na webu Potraviny na pranýři v sekcích Pokrmy a Cukrářské výrobky a těsta, a to včetně místa odběru.

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích stanovuje povinnost viditelně zpřístupnit spotřebiteli snadno čitelnou informaci o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů. Vzhledem k výsledkům letní kontrolní akce bude SZPI podle Kopřivy i nadále průběžně ověřovat, zda provozovatelé restaurací a podobných podniků povinnost dodržují.