První z kontrolních akcí se uskutečnila během léta v celkem sedmnácti chovech dojnic, prasnic a brojlerů v pěti krajích. V rámci kontrol byly vzorky masa, orgánů a mléka chovaných zvířat vyšetřeny na obsah dvaceti nejčastěji používaných biocidů.

Tyto látky byly zjištěny u dvou vzorků syrového mléka, jednalo se však o koncentraci na samé hranici měřících schopností analytických metod. Všechny vzorky byly proto vyhodnoceny jako zdravotně nezávadné a poživatelné.

Druhou akcí bylo každoročně prováděné vyšetřování reziduí pesticidů v mléce a mléčných výrobcích, vejcích, mase a medu. V rámci akce koordinované na národní úrovni Ministerstvem zdravotnictví a na evropské úrovni Evropskou komisí bylo analýze podrobeno více jak 120 vzorků. Dosud v nich nebyly zjištěny měřitelné koncentrace pesticidů, u několika vzorků však dosud nedošlo k vyšetření.

Poslední kontrolní akci iniciovala takzvaná fipronilová kauza způsobená nelegálním použitím látky proti čmelíkům v belgických a nizozemských chovech nosnic. V reakci na tuto kauzu zkontrolovala Státní veterinární zpráva patnáct tuzemských chovů nosnic, ze kterých odebrala vzorky vajec.

Každý z nich byl laboratorně vyšetřen na padesát druhů potenciálně použitelných pesticidů a to včetně těch nelegálních. „Všechny vzorky vajec bez problémů vyhověly z hlediska zdravotní nezávislosti, protože koncentrace všech vyšetřovaných pesticidů byla neměřitelná,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

SVS kontrole zdravotní nezávadnosti potravin z hlediska chemické a biologické bezpečnosti věnuje soustavnou pozornost a to jak plánovanými kontrolami a monitorováním stavu, tak sledováním trendů v obsahu nežádoucích látek a patogenních mikroorganizmů.

„Jak dokládají i výše popsané kontrolní akce, dovede veterinární dozor také pohotově reagovat na vzniklé problémy na našem i mezinárodním trhu,“ uzavřel Semerád.