„Příležitosti vidíme zejména v probíhajících změnách na evropském energetickém trhu. Postupné odstavení jaderných elektráren v Německu v letech 2019-22 a s tím související zvýšená potřeba výroby z uhlí a plynu, rostoucí podíl obnovitelných zdrojů spojený s růstem volatility cen – to jsou procesy, které pro nás mají zajímavý obchodní i akviziční potenciál a ten chceme využít,“ říká Michal Skalka, šéf společnosti Sev.en Commodities.

Prvním nezbytným krokem pro vytvoření kvalitního obchodního zázemí je podle něj dokončení právě probíhající konsolidace.

„Naše obchodní týmy dosud fungovaly odděleně v několika výrobních společnostech ve skupině a jejich úkoly se často křížily. Nové uspořádaní a jednotné aktivní řízení povede k větší efektivitě a lepším výsledkům. Chceme být také dobře připraveni na obchodní příležitosti, které vidíme na trhu, případně na zapojení nových akvizic do skupiny“ vysvětluje.

Sev.en Commodities AG má sídlo v Lichtenštejnsku, odštěpný závod vznikl v Praze. Ten bude zajišťovat tuzemské obchodní aktivity skupiny.

„Všechny dosavadní smlouvy s odběrateli uhlí či elektřiny včetně klíčového kontraktu se skupinou ČEZ budou realizovány v České republice, kde budeme i nadále odvádět daně a veškeré povinné odvody, poskytovat dobrovolné dary a podporovat regiony,“ říká Skalka.

Vzhledem k evropským obchodním i akvizičním ambicím je společnost zakotvena v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko je se svými nízkými daněmi také považováno za jeden z daňových rájů na starém kontinentě. 

„Našim partnerům chceme být respektovaným protějškem. Pro Sev.en Commodities AG jsme tedy hledali prostředí s jasným a čitelným korporátním právem, solidní pověstí a stabilními podmínkami pro obchodování v Evropě. Nejlépe těmto požadavkům vyhovělo právě Lichtenštejnsko,“ komentuje Skalka.

Jeho tým se bude také podílet na analýzách komoditních trhů, řízení tržních a kreditních rizik, i tvorbě obchodních výhledů. Stane se tak důležitou součástí expanze, kterou skupina Seven Energy ohlásila letos v únoru. Seven Energy hodlá v Evropě investovat především do konvenční energetiky. Cílem je stát se významným hráčem na rychle se měnícím evropském energetickém trhu.

Sev.en Commodities zahájí činnost od 1. 8. 2018 a celou transformaci skupiny dokončí během podzimu. Potřebné licence a povolení již získala. Sev.en Commodities byla také nově přijata za člena Evropské federace obchodníků s energií (EFET).