Bezemisní, tiché zařízení s externím zásobníkem vodíku napájí spotřebiče v místech, kde elektrická síť zkolabovala anebo tam, kde žádná není. Lehce přenositelný přístroj chce ÚJV Řež v první řadě nabídnout armádě a složkám integrovaného záchranného systému.

„Hlavní výhodou tohoto systému jsou nulové emise. Jediným odpadním produktem je vodní pára. Power-box lze proto bez problémů provozovat v interiéru, například pro napájení medicínských přístrojů při transportu raněných, v polních nemocnicích, ale třeba i v mobilních laboratořích,“ uvedl vedoucí oddělení vodíkových technologií ÚJV Řež Aleš Doucek.

Díky speciálnímu systému pro úpravu vstupního vzduchu může Power-box fungovat i v silně znečištěném prostředí bez dopadů na jeho životnost a odolnost.

„Vyvinuli jsme komplexní filtr prachových částic i katalytických jedů, jako jsou sloučeniny síry, oxid uhelnatý a některé organické látky. Měl by zachytit až 90 procent zplodin škodlivých pro palivový článek,“ vysvětluje spoluřešitel projektu z VŠCHT Jakub Mališ.

Power-box umístěný v přenositelném kufříku napájí externě připojená tlaková lahev s vodíkem. Kromě palivového článku, který slouží jako zdroj energie, obsahuje také akumulátory pro vykrytí výkyvů ve spotřebě. Tím se odlišuje od většiny podobných zařízení momentálně dostupných na trhu.

Při nenadálém propadu v odběru nespotřebovanou energii Power-box uloží do LiFePO baterií, než se palivový článek přizpůsobí nižší spotřebě. Díky akumulátorům je také možné měnit vodíkový zásobník během provozu. Nejmenší litrová tlaková lahev s vodíkem vydrží na 4 až 5 hodin provozu, svazky velkých 50litrových lahví pak umožní i několikaměsíční provoz. 

ÚJV Řež nyní plánuje funkční vzorek Power-boxu podrobit náročnému testování. Souběžně začíná vyjednávat s potenciálními zájemci o produkt a také s možnými výrobními partnery.

Zhruba do dvou let by měl být hotový prototyp pro uvedení na trh. Plánují se dvě verze. Typ Standard by se mohl uplatnit například v nemocnicích, pro napájení komunikačních a monitorovacích zařízení, nebo pro dobíjení akumulátorů v karavanech či jachtách.

Typ Extreme je určený do krizových situací, například pro terénní opravy elektrických a telekomunikačních sítí nebo může sloužit jako záložní zdroj v podzemních pracovištích a dolech či v energetických provozech.

Impulsem ke vzniku Power-box byla havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě, kdy se jako jedno ze slabých míst při organizaci záchranných prací ukázala nemožnost dobíjet vysílačky a telefony kvůli rozsáhlému výpadku sítí v dané oblasti.