Na Slovensku našli v ukrajinském obilí chlorpyrifos, jehož používání je v zemích sedmadvacítky zakázané od roku 2020. Tato látka se objevila v minulosti několikrát také v Česku, společně se zásilkou ovoce a zeleniny z Polska.

Tentokrát se problém podobný tomu na Slovensku nepotvrdil. Česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce ke 3. květnu odebrala okolo sedmdesáti vzorků. A kontroly zatím žádný výskyt nebezpečných nebo zakázaných látek nepotvrdily.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula
Nepřijatelné opatření. ČR nechystá zákaz dovozu ukrajinského obilí, uvedl Nekula

„Inspekce laboratorně hodnotí zejména přítomnost více než 400 druhů reziduí pesticidů, dále mykotoxiny, těžké kovy a dle analýzy rizika případně i další parametry,“ popsal kontroly mluvčí úřadu Pavel Kopřiva.

Mimo zmíněnou pšenici podléhají kontrole také další zemědělské komodity, jako je kukuřice, žito, ječmen, jáhly nebo už samotná mouka.

Ukrajinské obilí nemá v EU co dělat, říká Šojdrová:

Zdroj: Luboš Palata

Pesticidy ale nejsou jen problémem Ukrajiny nebo dalších takzvaných třetích zemí. Podle experta na zemědělství Hnutí Duha Martina Rexy je nadužívání pesticidů problémem celé Evropské unie, včetně Česka. „Velmi mnoho velmi toxických pesticidů se v Unii stále používá. Problém je i všudypřítomný koktejl pesticidů ve vodách, půdách i tělech,“ poznamenal. O dopadech látek nejen na lidské zdraví v dlouhodobém horizontu se toho podle Rexy zatím příliš neví.

V současné době je možné používat okolo 450 různých druhů pesticidů. Ale ani ty už zakázané nemusí být pro zemědělce nedostižné. Evropská unie může totiž jednotlivým státům udělit výjimku až na 120 dní, kdy je možné zakázaný pesticid aplikovat. Belgická organizace Pesticide Action Network Europe, která udělování výjimek na základě dat z Evropské komise monitoruje, před několika týdny uvedla, že mezi roky 2019 až 2022 schválila Unie výjimku pro 24 různých látek. Nejvíce jich dávala pro Rakousko, Finsko či Dánsko.

Výjimka platí i v Česku

Zakázané pesticidy ale dostaly výjimku i v Česku, jednalo se zejména o přípravky proti hmyzu, takzvané neotikotinoidy, chemické sloučeniny odvozené od nikotinu. „Členské státy, které na ně poskytují nejvíce výjimek, jsou Rumunsko, po nich následuje Česká republika, Finsko a Polsko,“ uvádí ve svém hlášení organizace.

Situaci chce řešit Evropská komise. V rámci Zelené dohody pro Evropu hodlá snížit množství užívaných pesticidů do roku 2030 o polovinu.

Polsko zakázalo dovážet obilí i vybrané potraviny z Ukrajiny
Musíme bránit své rolníky. Polsko zakázalo dovoz obilí i potravin z Ukrajiny

Přímo nedovolené pesticidy se ovšem v Evropské unii vyrábějí a do třetích zemí, mezi které patří i Ukrajina, se vyvážejí. „Paradoxně tak hrozí, že se pesticidy mohou vrátit evropským občanům na talíři skrze dovoz potravin. To se ale týká potravin ze všech zemí mimo Evropskou unii,“ doplnil Rexa.

Potvrzuje to Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která dlouhodobě vyšší výskyt pesticidů a zakázaných látek nachází v potravinách právě ze zemí mimo evropský kontinent „Zejména u potravin původem z jihovýchodní Asie je zjišťován vysoký podíl potravin s přítomností pesticidů několikanásobně překračujících povolený limit, potraviny s nepovolenými pesticidy, nebo s koktejlem až osmi pesticidních látek. Údaje ukazují na systémový problém kontroly v těchto zemích,“ vysvětlil mluvčí inspekce Kopřiva.

Zdůraznil přitom, že potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí musí splňovat požadavky v Unii platné.