Jde o prvostupňové rozhodnutí, ministerstvo proti němu připravuje rozklad k předsedovi úřadu. Trvá na tom, že postupovalo správně.

Při vyhlašování vítěze nicméně předvedlo nečekaný obrat. Vítězem nejprve vyhlásilo nejlevnější firmu Eltodo. Ta přišla s cenou 53,4 milionu korun ročně. Následně ale její vítězství odvolalo kvůli nezaokrouhlení ceny na celé koruny (i po zaokrouhlení by bylo Eltodo nejlevnější).

Vítězem se tak stal druhý v pořadí, společnost Security Paper Mill (SPM) s polským partnerem Utal. Přišla s cenou 55,15 milionu ročně. Smlouva s ministerstvem byla podepsána koncem července, čímž sdružení vedené SPM obhájilo svou pozici; značky dodává státu už od roku 2017. Ze soutěže byli vyloučeni i další čtyři účastníci, tři ze stejných důvodů jako Eltodo, jeden kvůli překročení maximální částky. SPM (Utal) tak zůstala ve hře sama.

Ovlivnění výběru 

Následně začal šetřit tendr antimonopolní úřad, jehož výrok je jednoznačný. Nutnost zaokrouhlit cenu na celé koruny označil za „formální požadavek na zpracování nabídky, jehož nesplnění není přiměřené považovat za oprávněný důvod pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení“. Podle úřadu tak došlo k ovlivnění výběru dodavatele.

Kromě konstatování přestupku a uložení pokuty ale ÚOHS žádné další nápravné opatření uložit nemůže, neboť smlouva už byla podepsána. „Svůj postup, včetně rozhodování o vylučování účastníků zadávacího řízení, jsme porovnávali s judikaturou předsedy ÚOHS, přičemž máme i nadále za to, že jsme postupovali správně,“ sdělil mluvčí ministerstva František Jemelka.