Jakmile obdrží Úřad práce informaci o hromadném propouštění, nabídne prý pomoc zaměstnancům ještě v době, než k němu fakticky dojde. V rámci mobilních poradenských středisek, která je možné zřídit přímo v prostorách podniku, poradí úředníci lidem, jak dále postupovat.

Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst a pomohou jim například také s výběrem vhodné rekvalifikace.

„Úřad práce klade velký důraz na cílené poradenství v oblasti trhu práce a dalšího profesního uplatnění propouštěných zaměstnanců, včetně párování stávajících pracovních míst a propouštěných osob tak, aby v ideálním případě tito lidé rovnou přešli do nového zaměstnání, ve kterém maximálně využijí svou stávající kvalifikaci a pracovní zkušenosti. V tomto ohledu ÚP úzce spolupracuje se zaměstnavateli, kraji a obcemi,“ říká generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková.

Vzhledem k pozitivní situaci na trhu práce, kdy přetrvává velký zájem zaměstnavatelů o nové pracovníky, a to především v technických oborech, existuje prý velká pravděpodobnost, že řada zaměstnanců Vítkovických strojíren najde pracovní uplatnění, dodává Sadílková.

Možností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je hned několik. V tomto případě přicházejí v úvahu především společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace a cílené poradenství. V neposlední řadě může uchazečům pomoci v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky Úřadu práce.

Ke konci února úřad podpořil v rámci celého Česka prostřednictvím příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti celkem 25 372 uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Za zmínku stojí i příspěvek na podporu regionální mobility, který úřad poskytuje. V jeho rámci může konkrétnímu uchazeči poskytnout po dobu až dvanácti měsíců 1000 až 3500 korun měsíčně. Výše částky se odvíjí od dojezdové vzdálenosti. V Moravskoslezském kraji o něj dosud požádalo 1811 osob.

Úřad práce je také připraven pomoci zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou propouštěné zaměstnance přijmout do pracovního poměru. Díky projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" mohou firmy získat na zaučení pracovníků až šest milionů korun ročně. Finanční příspěvky jsou přitom určeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců.

Zaměstnanci Úřadu práce nabízejí i možnost rekvalifikací, včetně těch zvolených. Úřad může plně nebo částečně financovat tři varianty rekvalifikací - ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci jeho mzdu (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměnu, popřípadě její náhrady, které zaměstnanci náleží z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, může se takový zaměstnanec obrátit na ÚP a podat žádost o uspokojení splatných mzdových nároků.

U dohody o provedení práce pouze za předpokladu, že odměna za celý měsíc je vyšší než 10 tisíc korun. Podmínkou pro uspokojení mzdových nároků je, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti, to znamená jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to v den následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v Česku.

Insolvenční návrh mohou podat i zaměstnanci, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu.

Zaměstnanec může uplatnit splatné mzdové nároky nejpozději do pěti měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka ÚP zveřejnila neprodleně na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení. Žádost je třeba podat písemně.

„Společnost Vítkovické strojírny má sídlo v Praze. Zaměstnanci ale vykonávají svou činnost v Ostravě. Aby nemuseli vážit cestu kvůli podání žádosti o vyplacení náhrady mzdových prostředků až do metropole, bude formuláře přijímat Krajská pobočka ÚP v Ostravě. Naši úředníci je následně předají ke zpracování kolegům v Praze,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP v Ostravě Petr Prokop.