Za zápis do databáze si společnost INDAB se sídlem ve Vídni účtuje bezmála 28 000 korun. Částka má být uhrazena za publikaci na serveru indab.org pro období 2017 - 2019.

„Faktura na první pohled působí zcela seriózně, což potvrzuje také strmě vzrůstající počet společností, které se na nás obracejí s dotazem, zda ji mají proplatit," říká patentová expertka Michaela Chytilová, podle které nejde o oficiální rejstřík.

Na podvodné jednání společnosti INDAB na svých webových stránkách upozorňuje také Úřad průmyslového vlastnictví. Počet českých subjektů, které už jsou do databáze zahrnuty, je aktuálně 1811. Jde mimo jiné také o vysoké školy. „Nelze ale odhadovat, zda za zveřejnění skutečně zaplatily anebo slouží pouze jako podpůrný argument pro uhrazení faktury za zápis," dodává Chytilová.

„Pokud podnikatel takovou fakturu v dobré víře uhradí, nezbývá než požadovat od podvodné společnosti vrácení částky, a to i v případném soudním řízení. Většina bank také umožňuje storno příkazu, avšak nejpozději den před datem splatnosti," upozorňuje daňová poradkyně Hana Uhýrková ze společnosti Kodap.

Logistický sklad rozvozce Rohlík.cz
Podvodné agentury snižují dovozem nelegálních zaměstnanců cenu práce

Jestliže firma tuto či podobnou nedůvěryhodnou fakturu obdrží, může se obrátit na Úřad průmyslového vlastnictví a oprávněnost požadavku ověřit. V případě důvodného podezření, že jde o podvod, lze rovněž podat trestní oznámení.

Jak vypadá podvodná faktura? 

Podvodná faktura. Obálka dopisu. Zdroj: red

Podvodná faktura. První strana dopisu. Zdroj: red

Podvodná faktura. Druhá strana dopisu.Zdroj: red

Ilustrační foto, zkumavka.
Češi stále podávají málo patentových přihlášek do zahraničí