Tuzemské podniky používaly pro vlastní financování historicky převážně bankovní úvěry. V době zpřísňování bankovní regulace a klesajícího objemu nových úvěrů se však jako vhodné nabízí i využití kapitálových trhů.

Podle názoru ratingové agentury Fitch tento způsob financování využívají evropské společnosti stále častěji. V prvním pololetí loňského roku pocházelo až 52 procent nového financování evropských podniků z kapitálových trhů oproti 36 procentům v letech 2008 až 2012. Situace se tím přiblížila stavu například v USA.

Získání peněz na kapitálových trzích formou vydání vlastních dluhopisů přináší zájemci řadu výhod, jako jsou atraktivnější úrokové náklady, délka splatnosti a vyšší kapacita poptávky. Zároveň však celý proces může být náročnější, jelikož je zpravidla nutné získat rating, připravit prospekt emise a zajistit její přijetí k obchodování.

Českým podnikům se v zásadě nabízí emise dluhopisů v Evropě, včetně domovské země, nebo v USA.

Česko: i bez zajištění

Pokud podnik hradí většinu závazků v domácí měně, pak je výhodou tuzemské emise dluhopisů přímý přístup k finančním prostředkům v českých korunách bez potřeby měnového zajištění.

Mají-li být dluhopisy v tuzemsku nabízeny veřejně nebo přijaty k obchodování na tuzemském regulovaném trhu, je emitent povinen vyhotovit prospekt emise, který podléhá schválení centrální banky, jehož součástí jsou i emisní podmínky.

Pro přijetí dluhopisů na regulovaný trh a veřejnou nabídku postačí jeden prospekt. V případě veřejné nabídky dluhopisů prospekt není nutný, pokud jmenovitá hodnota jednoho vydaného dluhopisu činí alespoň sto tisíc eur nebo pokud jsou dluhopisy nabízeny pouze kvalifikovaným investorům (zejména finančním institucím) či méně než 150 nekvalifikovaným investorům.

Evropské trhy mají vyšší kapacitu poptávky a likviditu než český trh a mohou tak mnohdy nabídnout výhodnější úrokové sazby a více dostupných finančních prostředků. Čeští emitenti se již nemusejí obávat neznámého právního prostředí, jelikož tato oblast je v Evropské unii harmonizována.

Pokud se český podnik rozhodne vydat dluhopisy na evropských trzích, pak mu stačí jen vybrat si trh, na kterém emise realizuje.

Podle zkušeností advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges čeští emitenti v posledních letech často využívají možnosti lucemburské burzy, a to pro poměrně snadný vstup na tento trh a předvídatelný postup tamního regulátora. Oproti Evropě je americká regulace emisí dluhopisů mnohem přísnější. Emise tam podléhají náročné a nákladné registraci u Komise pro cenné papíry.

Americké odlišnosti

I samotný prospekt emise musí v porovnání s Evropou obsahovat větší množství informací. S tím souvisí vyšší míra odpovědnosti autorů za jeho obsah a potřeba právní a finanční prověrky emitenta ze strany bank, které zprostředkovávají emisi. Rostou tedy i transakční náklady.

Vedle emise dluhopisů mohou české podniky na domácím trhu použít emise směnek v podobě takzvaného směnečného programu. Takovéto emise směnek nejsou obchodovány na regulovaném trhu a zpravidla je odkupují banky, které je mohou po dohodě dále distribuovat mezi zákazníky.

V případě emisí směnek se nepřipravuje prospekt ani emisní podmínky. Směnky mají tu výhodu, že není třeba svolávat schůze vlastníků dluhopisů k hlasování, například o přeměně emitenta.

Při výběru dluhového financování na kapitálovém trhu musí emitent posoudit především to, zda při zohlednění tržních odlišností preferuje výhody evropského nebo amerického trhu. Ten nabízí vyšší kapacitu a mnohdy i zajímavější podmínky, ale zase s nutností sjednat si měnové zajištění.

Odpověď na otázku, kterou variantu zvolit, proto patrně v tomto případě nemůže být jednoznačná.

KAREL DŘEVÍNEK
Autor je partner advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges.