„Hodnotící komise je tříčlenná. Jeden komisař hodnotí maximálně šestnáct druhů výrobků denně, aby jeho hodnocení bylo přesné," řekl ředitel společnosti ZŘUD – Masokombinát Polička Josef Baláš, který funkci „uzeninového sommeliéra" vykonává již asi osm let.

Komisař musí dokonale rozeznat sebemenší rozdíly v příchutích. Začíná ochutnávat jemnější uzeniny. Postupně přechází na pikantnější výrobky a jednotlivé porce pro neutralizaci chuti zajídá chlebem. „U spišských párků musí být jasná výrazná chuť papriky s lehkou pikantností a u Apetit salámu vyskočí lehce pepř, za ním česnek. U šunky se nesmí objevit barevné změny, což by znamenalo, že není správně ve všech částech prosolená," vysvětlil Josef Baláš.

Testy chutí

Jednou do roka absolvují komisaři testy, jestli se jejich schopnosti nezměnily a mohou svoji práci dále vykonávat. Jejich chutě jsou velmi citlivé a zhruba jednou týdně nepustí nějaký masný výrobek do prodeje. Zpravidla se po testech ukáže, že například limity soli jsou v pořádku. „My rozeznáme tak drobné nuance, které normální smrtelník nepozná. Naším úkolem je přijít na lidské chyby. Může se stát, že zaměstnanec nenaváží sůl nebo ji naváží dvakrát, protože si úkon nezadal do přístroje. Může se i porouchat stroj nebo se může objevit skrytá vada masa," dodal ředitel Baláš.

Hodnotí barvu

Jen výjimečně se stane, možná jednou do roka, že nějaký pracovník pochybil. V tom případě se musí celá šarže zlikvidovat. Uzeniny musí tedy komisařům chutnat. Hodnotí jejich barvu, strukturu na řezu i to, jak je výrobek kvalitně zabalený. Série uzenin v pomačkaných obalech prý závod neopouští. „Pustíme jen takový výrobek, který odpovídá standardu. Zákazník musí mít ten správný smyslový zážitek," uzavřel ředitel Josef Baláš.

(ap, čtk)