Rozměrné zařízení sloužící ke skladování obilnin a jiných pěstovaných surovin postaví v Brništi místní firma ZOD (dříve Zemědělské obchodní družstvo). Obec společnost v záměru podporuje, nová stavba by mohla ulevit dopravě až o 60 procent.

„Posklizňová linka se bude stavět na místě, kde se nacházely stavby rozpadlého a nevyužívaného kravína, který jsme odstranili. Zároveň ušetříme dopravu směrem na Mimoň, kde jsme skladovali obilí. V Brništi a okolí jsme o záměru jednali s občany a můžeme zodpovědně říci, že záměr je místními velmi vítán,“ uvedl za ZOD Brniště Pavel Cihlář.

I starosta města výstavbu nové posklizňové linky vítá. „Nezaznamenal jsem žádné stížnosti. K záměru bylo několik schůzí a informace byly i na stránkách obce. Navíc už obcí nebudou převážet obilí a nebude se tak prášit a sníží se hlučnost od strojů,“ sdělil starosta Brniště Ivan Pastorek. Podle slov starosty zástupci firmy vždy vyslyšeli připomínky nebo dotazy obyvatel a snažili se jim vyjít vstříc, takže se samotní občané na plánované výstavbě a celém projektu podíleli.

Moderní technologie

Linka by měla mít oproti dnešním zastaralým skladištím nejmodernější technologie jak na sušení, čištění ta i skladování zemědělských komodit.

Stavba počítá s uskladněním 750 vagonů pšenice ve čtyřech silech, dvě sila budou mít kapacitu 250 vagonů a další dvě s kapacitou 125 vagonů. Celkem tak v Brništi vyroste osm zásobníků.

Investice na stavbu je vyčíslen na přibližně 40 milionů korun. „Celou stavbu financujeme bez využití dotací a s výhledem, že budeme moci pomoci i malým zemědělcům v období vlhkých žní. Jako agronom jsem zažil dvakrát vlhké žně, kdy jme nesklidili obilí z důvodu absence sušárny a nikomu nepřeji pocit, který máte, když zaoráváte celoroční práci. Nová sušárna je navržená tak, abychom byli schopni sklidit svou úrodu, ale zároveň pomohli i sousedním zemědělcům,“ popisuje Cihlář.

Stavba začne odhadem v druhé polovině března a předání stavby se očekává začátkem letošního července.