S myšlenkou na vznik nové fakulty přišla před časem ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi a oslovila v této věci vedení Slezské univerzity v Opavě.

Jak Deníku řekl rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, na toto téma se zástupci lázní už několikrát debatovali. „Myšlenka je to určitě zajímavá, leč v prvé fázi by to určitě nebyla fakulta, nýbrž, řekněme, centrum lázeňství. Vznik nové fakulty je totiž s ohledem na novelu zákona o vysokých školách zdlouhavý a komplikovaný,“ vysvětlil rektor Pavel Tuleja.

Nové pracoviště by nicméně fungovalo jako součást obchodně podnikatelské fakulty a v Karviné by se také vyučovalo. „Právě lázně nabídly, že by studenti oborů, jako je fyzioterapie, cestovní ruch a další, které jsou navázány na lázeňství, mohli najít zázemí v objektu bývalé Základní školy Žižkovy, který lázně vlastní a plánují jej přizpůsobit svým potřebám,“ přiblížil Pavel Tuleja.

Momentální odhad je, že by ročně mohlo zmiňované obory studovat okolo 50 až 60 studentů. To vše ale nejdříve v akademickém roce 2022/2023. A to za předpokladu, že se podaří na zřízení nového vysokoškolského pracoviště získat peníze.

Slezská univerzita se s tímto záměrem bude ucházet o peníze, které by mohly být k dispozici z projektu Karviná všemi deseti. „Je jasné, že vznik takového pracoviště, potažmo fakulty, není levná záležitost, bavíme se o nějakých až šesti stech milionech korun, takže nyní bychom to zaplatit určitě nemohli,“ prohlásil rektor Slezské univerzity.