Toto unikátní pracoviště disponuje špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových funkcí ruky, a to především u pacientů s neurologickými či posttraumatickými diagnózami. „Laboratoř bude sloužit jak pro výuku budoucích fyzioterapeutů, tak k vědeckým účelům. Náklady na pořízení přístrojů dosáhly desítek milionů korun,“ potvrdil Aleš Příhoda, vedoucí Laboratoře robotické rehabilitace Fakulty biomedicínského inženýrství.

Robotické přístroje napomáhají při rehabilitaci pacientů například po mozkové příhodě nebo po úrazech a zastanou tak práci i několika fyzioterapeutů. Studenti se díky tomu už ve škole naučí zacházet s moderní technikou, která je dnes dostupná na špičkových klinikách a do praxe tak odejdou skvěle vybaveni.

Kladenští studenti ale mají i další výjimečnou možnost přípravy: spolupracují totiž se zdejším extraligovým hokejovým klubem a díky tomu získávají zkušenosti i z oblasti sportovní medicíny.

Slavnostní otevření

Během slavnostního otevření laboratoře vystoupili kromě Ivana Dylevského, děkana Fakulty biomedicínského inženýrství, i další přední odborníci s českých klinik. Slavnostní akce vyvrcholila křtem publikace Fyzikální léčebné metody pro praxi, které vydalo nakladatelství Grada a na jejímž obsahu se podíleli zejména pedagogové fakulty.