Úrazů je téměř o 2000 více než v prosinci, kdy se zranilo 2336 lidí a zemřelo jich pět. Množství úrazů je letos v lednu výrazně vyšší i ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. V lednu 2012 evidoval úřad 3173 úrazů. Zemřelo při nich stejně jako letos devět lidí, ale podstatně méně lidí, celkem 94, utrpělo závažný úraz s hospitalizací delší než pět dnů.

Foltisová uvedla, že jedním z hlavních úkolů inspektorů při kontrolních akcích bude nyní prověřování opatření souvisejících s ochranou před úrazem elektrickým proudem. „Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími charakteru všeobecných technických zařízení a uživatelé k nim již téměř ztrácejí potřebný respekt," uvedla Foltisová s tím, že nehody u elektrických zařízení o vyšším výkonu jsou často spojeny se závažnými následky. Příčinou úrazů elektrickým proudem bývá často používání nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce, při nichž zaměstnanec ještě navíc špatně odhadne riziko.

„Všeobecnou bezpečnost pak budou v letošním roce inspektoři sledovat ve zdravotnických zařízeních, a to především na základě výrazného nárůstu počtu pracovních úrazů zaměstnanců těchto zařízení," uvedla Foltisová.

Kontroloři SÚIP také rozdávali pokuty za porušení předpisů. V lednu uskutečnili 2771 kontrol a uložili pokuty přesahující 31 milionů korun. Pokuty více než 19 milionů korun se v 73 případech týkaly porušení zákona o zaměstnanosti, jehož součástí je i kontrola nelegálního zaměstnávání.

„Největší počet pokut – 252 pokut o objemu přes osm milionů korun – se váže k úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek. Úsek bezpečnosti práce pak vykazuje celkem 59 pokut v celkové výši 3,919 milionu korun," informovala Foltisová.

Podnětů ke kontrole přibývá

SÚIP zaevidoval v letošním lednu 1118 podnětů ke kontrole, které podali lidé na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů. Ze 196 podnětů vztahujících se k porušování zákona o zaměstnanosti se 180 týká podezření na výkon nelegální práce občanů ČR.

Foltisová uvedla, že počet podnětů má již několik let vzrůstající tendenci. V lednu 2012 podali lidé inspekci 929 podnětů, přičemž nelegálního zaměstnávání se týkalo 126 z nich.

Kontrola týkající se odhalování a potírání nelegální práce zůstává i letos pro SÚIP jednou z priorit. „Z průzkumů vyplývá, že ochota nezaměstnaných přijmout nelegální práci je pořád dosti vysoká. Česká republika kvůli nelegální práci přichází ročně na daních, povinných odvodech a výplatě různých typů sociálních dávek až o několik miliard korun," uvedla Foltisová.