Kdo využívá služeb daňového poradce, má čas na odevzdání až do začátku července. Ty ostatní ale čeká krušný víkend. Poslední den pro řádné podání daní je pondělek.

Na co si dát pozor?

Daňový formulář je možné zaslat elektronicky (datovou schránkou nebo prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu), zaslat poštou (rozhoduje datum na obálce) nebo donést osobně na finanční úřad. Důležité je, aby podání mělo pondělní razítko.

Pokud přiznání podáte na „cizím", tedy místně nepříslušném finančním úřadu, sankce nehrozí. „Datum podání daňového přiznání k dani z příjmů je zachováno. Kupříkladu poplatník podá přiznání na místně nepříslušný úřad 3. 4. (poslední den lhůty) a na místně příslušný úřad podání postoupením dorazí například 7. 4. Místně příslušný správce daně bere jako datum podání přiznání datum 3. 4," říká mluvčí GFŘ Petra Petlachová.

Jednotlivé berní úřady si mezi sebou jednotlivé blankety předávají, ale pro poplatníka to může mít i určitou nevýhodu. „Čím později po lhůtě pro podání se přiznání dostane do rukou místně příslušného správce daně, tím později může správce začít vyřizovat případnou žádost poplatníka o vrácení přeplatku na dani (pokud vznikl) a tudíž přeplatek mu nebude vrácen tak rychle, jak si třeba představoval. Samozřejmě vždy při dodržení lhůt pro vrácení přeplatku obecně," vysvětluje Petlachová.

Horší to mají absolutní lajdáci. Při podání do pěti dní po řádném termínu ještě pokuta nehrozí. „Po uplynutí této lhůty už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. Ta se nepočítá z doplatku na dani, ale z daňové povinnosti. Proto se stává, že i poplatníkovi, kterému doplatek nevznikne, může být vyměřena poměrně vysoká sankce," říká Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Daň je třeba uhradit ve lhůtě pro podání přiznání. To znamená, že 3. 4. 2017 by měla být platba daně připsána na účet FÚ či složena v hotovosti v pokladně správce daně. I zde je pětidenní tolerance.