Vyplývá to z analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Z celkového počtu vyhlášených bankrotů se jich 108 týkalo fyzických osob podnikatelů a 98 právnických osob. Ve srovnání s říjnem 2010 se letos počet bankrotů právnických osob zvýšil o osm případů, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů o 71 případů. Za deset měsíců 2011 bylo vyhlášeno 1049 bankrotů právnických osob a 948 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Ve srovnání se stejným obdobím loni se počet bankrotů právnických osob snížil o 18 případů. U fyzických osob podnikatelů stoupl jejich počet o 696 případů.

V říjnu bylo podáno 528 návrhů na bankrot firem, což je o 34 návrhů méně než v září, avšak o 145 návrhů více než v říjnu 2010. U podaných návrhů na bankrot stále ještě převládají návrhy na bankrot právnických osob. V říjnu letošního roku se na celkovém počtu podílely 64 procenty, zatímco ve stejném měsíci loni to bylo 81 procent.

V období leden až říjen 2011 bylo podáno 3185 návrhů na bankrot právnických osob a 1536 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Bylo to o 218 návrhů na bankrot právnických osob méně než ve stejném období loni a o 1073 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. „Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů je sice nižší než u právnických osob, avšak dynamika jejich růstu je mnohem vyšší,“ uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CCB Věra Kameníčková.

Nezáviděníhodné vedení: Moravskoslezský kraj

Nejvíce bankrotů firem bylo v říjnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 51, což je čtvrtina všech bankrotů vyhlášených v tomto měsíci. Dále 11 procent bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v Olomouckém kraji a deset procent v Praze. Naopak nejméně bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v Karlovarském a Libereckém kraji, a to shodně po pěti případech.

Za deset měsíců letošního roku bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností v Moravskoslezském kraji (19 procent), dále v Praze (15 procent) a v Ústeckém kraji (devět procent). Nejmenší počet bankrotů firem v daném období vykázal opět Karlovarský kraj a nově i kraj Vysočina (po dvou procentech).

CCB - Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, bankovního a nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. CCB byla založena v roce 2000.