Česko je dlouhodobě jedním z evropských rekordmanů v emisích skleníkových plynů. Vypouštíme asi jedenáct tun oxidu uhličitého na osobu za rok, průměr EU je sedm tun. Podobně jako Unie je na tom Čína, zatímco Indie vypouští necelé dvě tuny a Keňa pouhých 300 kilogramů.

Ilustrační foto.
Pařížská klimatická dohoda nahrazuje Kjótský protokol

Pařížská klimatická dohoda


Smlouva v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol. Dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži 2015, schválena všemi 195 smluvními stranami a přijata 12. prosince 2015. Donald Trump 1. června 2017 oznámil, že USA od Pařížské dohody odstupují. 

Poslední země Evropské unie, která dohodu ratifikovala, je Česká republika (předposlední bylo Nizozemsko, které tak učinilo 28. července 2017). Dne 5. září 2017 dala Poslanecká sněmovna souhlas s ratifikací (dříve už tak učinil Senát), prezident dokončil kroky k ratifikaci svým podpisem 14. září 2017. Ratifikace nastala 5. října, dohoda platí pro Českou republiku od 4. listopadu 2017.

Miloš Zeman při jednání s Vladimírem Putinem.
Česká zahraniční politika: nenaplněné sliby. Prezident jde proti pozici vlády

Úkoly české vlády

Pro Česko znamená dohoda závazek, aby snížilo emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent oproti roku 1990. Podle ministerstva životního prostředí by s tím země za současného stavu neměla mít problém.

"V současné době snižování emisí přispívá masivní zateplování budov a domů z programu Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie nejenom v domácnostech, zavádění chytrých opatření v obcích a městech, včetně podpory elektromobility," uvedlo ministerstvo. Dodává ale, že po roce 2020 budou nutné razantnější kroky ke snížení emisí.

Ilustrační foto
Češi jsou pátí v Evropské unii. V podílu práce na směny

To chtějí také ekologické organizace, podle nichž je potřeba snížit závislost na fosilních palivech. "Už patnáct let emise mírně - jakkoliv stále velmi nedostatečně - snižujeme, a ekonomika přitom roste. Další snížení emisí přispěje k vyčištění ovzduší a zároveň vytvoří pracovní místa v čistých odvětvích, která nahradí zanikající pozice ve fosilní energetice. Vzniknou i zakázky pro domácí strojírenský a stavební průmysl," uvedlo ve společné tiskové zprávě sedm ekologických organizací.

Kromě snižování emisí vymezuje Pařížská dohoda také to, jak se adaptovat na změnu klimatu a jak spolupracovat s rozvojovými státy a podpořit je. Ekologové by uvítali, aby Česko výrazně navýšilo svoji pomoc chudým zemím pro zvládání klimatické změny. Česko by podle nich mělo místo současných 200 milionů korun uvolňovat na tyto účely v budoucnu až deset miliard korun.