Počty klientů budou i přes zájem o nové účastnické fondy zřejmě dále mírně klesat. „Pokud se nezvýší státní podpora, předpokládám, že v několikaletém výhledu by se měl počet lidí ve třetím pilíři ustálit na 4,5 milionech účastníků, tedy na čísle, které platilo před loňským raketovým nárůstem, kdy měli lidé možnost naposledy vstoupit za starých podmínek," uvedl prezident asociace Karel Svoboda.

Celkový počet klientů ve třetím pilíři mírně poklesl, objem peněz na účtech klientů ale stoupl. V prvním čtvrtletí bylo na účtech účastníků 256,3 miliardy Kč, ve druhém to bylo 264,8 miliardy Kč, ve třetím už 271,9 miliardy Kč.

Státní podpora

Tento vývoj ukazuje, že si lidé začínají odkládat měsíčně vyšší částky a že tak reagují na změny u třetího pilíře, které začaly platit od Nového roku. Od ledna totiž nemají klienti, kteří si spoří méně než 300 Kč, nárok na státní podporu. Naopak ti, kteří si spoří 1000 Kč a více, dosáhnou na maximální státní podporu 230 Kč měsíčně, která je vyšší než u starých podmínek.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Druhý pilíř

Dobrovolné penzijní spoření, tzv. druhý pilíř, je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie a v neexistenci výsluhové penze. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

Ve druhém pilíři spořilo na penzi ke konci října zhruba 83.500 lidí. Penzijní společnosti původně očekávaly, že do druhého pilíře vstoupí za první půlrok asi půl milionu lidí.