V únoru bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském (326) a v Ústeckém kraji (217). V Pardubickém kraji bylo vyhlášeno pouze 80 osobních bankrotů a 52 bankrotů pak v kraji Vysočina.

Od počátku platnosti zákona týkajícího se osobních bankrotů bylo podáno 88.000 návrhů na osobní bankrot. Z toho bylo 0,5 procenta návrhů zamítnuto, protože dlužník nesplňoval podmínky pro osobní bankrot. Návrhů na osobní bankrot odmítnutých pro formální nedostatky bylo 17 procent. V tomto případě ale může dlužník podat návrh znovu.

Od ledna 2008 pak bylo vyhlášeno téměř 61.000 osobních bankrotů. Z důvodů nedodržení podmínek osobního bankrotů jich soudy zrušily zhruba jedno procento.