„Pro obyvatele, kteří žijí žijí poblíž, by to znamenalo naprostou katastrofu. Bude tam vjíždět 1600 kamionů a dalších automobilů denně, bude tam hluk, kvůli světlu z hal nebudou moci ani spát,“ říká Eva Slavíková z občanské iniciativy Stop haly Goodman. Navíc by prý měly haly stát v blízkosti kostela a zámeckého areálu, což by zničilo tamní panorama.

„Záměr ani nebyl zveřejněný na úřední desce, dozvěděli jsme se o něm náhodou, při prohledávání internetu,“ konstatuje Slavíková. V obci navíc podle ní v souvislosti s výstavbou hal probíhá změna územního plánu, která by umožnila například výstavbu spalovny odpadů.

Čtyřicet procent

Hlavní spor se v současnosti mezi příznivci a odpůrci stavby vede o množství zeleně, které se má u hal nacházet. Její odpůrci požadují minimálně 40 procent plochy pokryté zelení. Obec napřed toto procento snížila na polovinu. Pak se ale vrátila k původnímu číslu. „Procento zeleně ve zmíněném území Z19 je navrženo na čtyřicet procent. Konečný výsledek nelze dopředu předjímat,“ sdělil Deníku místostarosta obce Jiří Žáček.

Na webu obce odůvodnil původní, dvacetiprocentní záměr, tím, že měli k dispozici právní rozbor, „kdy hrozila obecnímu úřadu reálná žaloba pro úmyslné poškození vlastníka pozemku“.

Odpůrci výstavby nejsou ani přesto spokojeni. Není totiž zaručeno, že se bude jednat o plnohodnotné zelené plochy. Může se jednat například o popínavé rostliny nebo na střechách hal. „V takovém případě stačí trocha sluníčka a máte po zeleni,“ obává se Slavíková.

Bude referendum

Podle Žáčka vedení obce zdědilo plánovanou výstavbu z dřívějška. „Byla schválena vydáním územního rozhodnutí již v roce 1996 a následně zanesena do územního plánu Zdib v roce 2006,“ říká Žáček s tím, že odpůrci stavby vedou v současnosti předvolební kampaň. Hodlají totiž kandidovat. 

„Goodman nemá do současné doby žádné správní rozhodnutí. Existuje pouze 12 let staré územní rozhodnutí na reprezentativní sídlo Mazdy a stavební povolení na vjezd do tohoto sídla a na vrátnici. Jinak nic,“ odmítá i nadále výstavbu Slavíková. V říjnu při volbách se podle ní má konat o výstavbě místní referendum.