O odvolání představenstva informoval server Aktuálně.cz

Hušáka podle serveru ve funkci nahradí Petr Bernátek, jediný, který v novém vedení Bestsportu není přímo spojen se sportovními svazy, ale má blízko ke KKCG miliardáře Karla Komárka.

Podle Tuny se ale valná hromada Bestsportu neuskutečnila, protože se na ni nedostavil žádný právoplatný zástupce akcionářů. Na místo konání valné hromady se dostavil pouze muž, který neměl patřičné oprávnění jednat za majoritního akcionáře Občanské sdružení Zelený ostrov (OSZO), uvedl Tuna.

Zástupce minoritního akcionáře Sazky Roman Ječmínek se na místo konání valné hromady nedostavil vůbec, ač byl představenstvem Sazky pověřen výkonem akcionářských práv za společnost na této valné hromadě, sdělil dále Tuna. V souladu s ustanovením obchodního zákoníku tak byla svolána náhradní valná hromada. "Lidé, kteří se pokoušejí vystupovat jako členové údajného nového představenstva, k tomu nemají žádné oprávnění, nemohou podepisovat žádné smlouvy a pokud by tak činili, dopouštěli by se protiprávního jednání a všechny úkony by byly považovány za absolutně neplatné," dodal Tuna, který je rovněž mluvčím Sazky.

Bestsport je v úpadku

Bestsport je stejně jako loterijní společnost Sazka, kde je Hušák generálním ředitelem a předsedou představenstva, v úpadku. Bestsport je vlastněn OSZO, které má stejné majitele jako Sazka, tedy sportovní svazy. Bestsport sám na sebe podal insolvenční návrh 31. března.
Podle Aktuálně.cz je Hušákův nástupce v představenstvu Bestsportu Bernátek bývalým policejním důstojníkem, později byl konkurzním správcem. V době, když už nebyl v policejních službách, měl jeho tým dva klienty známých jmen - Jiřího Čunka a Stanislava Grosse. Prvnímu pomáhal v době, kdy byl podezřelý z korupce, expremiérovi Grossovi zase v době, kdy musel opustit politické funkce, napsal server.

Server upozornil, že není jasné, zda výsledek valné hromady bude platný. Podle zdroje blízkého KKCG se Hušák totiž o chystaném kroku dozvěděl předem a svolal proto valnou hromadu do sídla Sazky, aby mohl zabránit přítomnosti svých soupeřů. Ti ale prý setkání formálně zahájili ve vestibulu sídla firmy, ještě před vstupním tubusem, kterým projde jen ten, kdo má svolení Sazky. Poté valnou hromadu přerušili a přesunuli na jiné místo.

"Management Sazky zabránil tomu, aby se akcionář, který drží více než 99 procent hlasů v Bestsportu (Občanské sdružení Zelený ostrov), mohl účastnit normálně valné hromady," řekl Aktuálně.cz místopředseda ČOV Jiří Kejval. "Naše úsilí o personální změny v Bestsportu však trvá," dodal.

Problémy s insolvencí

Kvůli problémům se splácením výstavby O2 arény se Sazka dostala do insolvence. Bestsport, který arénu postavil, dostával od Sazky peníze přes Občanské sdružení Zelený ostrov. Sazce je pak odváděl, aby mohla splácet dluhopisy. Bestsport je také mezi věřiteli Sazky, přihlásil pohledávku ve 23 milionů korun.

Většinovým držitelem dluhopisů Sazky je finanční skupina KKCG prostřednictvím svých firem společně s investiční skupinou PPF. V pátek soud obdržel dosud největší pohledávku za Sazkou, od OSZO za celkem 8,128 miliardy Kč. Valná hromada občanského sdružení OSZO v úterý ale přijala usnesení, podle kterého sdružení tuto pohledávku nepodalo. Nyní existují další dvě pohledávky v totožné výši, a to od kyperské firmy Alfa Capital Holding a lichtenštejnské Oldeira Anstalt.

Soud vyzval věřitele Bestsportu, aby své dosud nepřihlášené pohledávky přihlásili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku u Městského soudu v Praze. Přezkumné jednání k přihlášeným pohledávkám stanovil na 20. července. Insolvenční správkyni soud uložil, aby nejpozději do 5. července předložila soudu seznam přihlášených pohledávek a do 13.července předložila soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka.

Insolvenční správce Sazky Josef Cupka považoval Sazku a Bestsport za koncern. Soud tak mohl insolvenční řízení se Sazkou a jí spřízněnou firmou Bestsport sloučit. Sazka byla proti tomu. Cupka ve svém vyjádření pro soud argumentoval například personálním propojením obou firem a finančními toky, které mezi loterijní firmou a Bestsportem fungovaly či fungují.

Výběr posledních událostí kolem společnosti Sazka:

2010


7. prosince - V médiích se objevily informace, že dluhy Sazky u bank skupuje podnikatel Radovan Vítek, vlastník skupiny CPI.
16. prosince - Vítek se stal největším věřitelem Sazky.
- Sazka oznámila, že zaplatí 12. ledna 2011 jen část splátky dluhopisů, kterými byla financována výstavba pražské O2 areny.
17. prosince - Standard&Poor's snížila rating dlouhodobých závazků Sazky, letos v lednu jej ještě snížila - na nejnižší stupeň D.
22. prosince - Penta nabídla pomoc Sazce za stoprocentní podíl.

2011

3. ledna - Vítek oznámil, že pokud Sazka neuhradí do 17. ledna dluhy vůči němu, podá na ni insolvenční návrh. To také udělal.
7. ledna - Vedle Penty a Vítka se o vstup do Sazky uchází firma E-Invest Martina Ulčáka a loterijní skupina Synot. Ulčák jako jediný nepočítá s tím, že by akcionáři přišli o své podíly.
11. ledna - J&T prodala Vítkovi půlmiliardovou pohledávku za Sazkou.
12. ledna - Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), hlavního akcionáře Sazky, nedoporučil přijmout nabídky, jež mění vlastnickou strukturu Sazky.
26. ledna - Vítek řekl, že ovládá čtvrtinu dluhopisů Sazky; později svůj vliv ještě navýšil a získal právo veta při rozhodování vlastníků.
30. ledna - Majitel skupiny KKCG Karel Komárek mladší učinil podle iHNed.cz akcionářům Sazky návrh na řešení zadlužení.
- Vedení Sazky přijalo jeden ze dvou návrhů řešení situace firmy. Rozhodovalo se prý mezi nabídkou Penty a Synotu Holding.
2. února - KKCG oznámila, že se stala jedním z největších věřitelů Sazky. Vítek potvrdil krach jednání se Sazkou.
4. února - Český olympijský výbor spolu s Orlem a Sdružením sportovních svazů podal návrh na svolání valné hromady, která by měla změnit stanovy a umožnit odvolání šéfa Sazky Aleše Hušáka.
7. února - Předseda ČSTV Pavel Kořan oznámil, že Sazka přijme pomoc od firem Penta a E-Invest.
15. února - KKCG požádala soud o ustanovení předběžného insolvenčního správce. K návrhu se poté připojil i Vítek.
21. února - Vítek nabídl akcionářůn Sazky za 100 procent akcií miliardu korun.
- Městský soud v Praze určil Josefa Cupku předběžným správcem.
- KKCG předložila nabídku na navýšení základního kapitálu o 2,8 miliardy korun. Za to požadovala 67 procent akcií.
28. února - Vítek předložil vedení ČSTV další nabídku. ČSTV oznámil, že na výběr partnera pro Sazku vyhlásí tendr.
4. března - KKCG podala vlastní insolvenční návrh na Sazku.
8. března - Cupka požádal soud, aby vedení Sazky mohlo nakládat s majetkem jen s jeho souhlasem. Cupkovi se nelíbí, že představenstvo Sazky 4. března schválilo dvě smlouvy se společností Gladiolus, kterou založily Penta a E-Invest. Soud Cupkovu návrhu vyhověl.
14. března - Sazka podala návrh k dočasnému zastavení loterie.
15. března - Mimořádná valná hromada Sazky neodvolala Hušáka z funkcí a zamítla návrh na změnu stanov. Podle předsedy ČSTV Kořana Sazka nemá na výplatu více než 100milionové výhry.
18. března - Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí o ustanovení předběžného insolvenčního správce v Sazce.
21. března - Místopředseda představenstva Sazky Roman Ječmínek podal na firmu insolvenční návrh.
- Skupina PPF převzala od Vítka jeho pohledávky za Sazkou.
22. března - Představenstvo Sazky konstatovalo, že firma je v úpadku. Pověřilo Hušáka, aby podal vlastní insolvenční návrh.
24. března - Ministerstvo financí zahájilo správní řízení se Sazkou o dočasném zastavení provozování číselných loterií.
25. března - Městský soud v Praze jmenoval členy prozatímního věřitelského výboru Sazky - společnosti Moranda, Siderius, KKCG Structured Finance, GTECH Corporation a Česká spořitelna. Soud zároveň znovu ustanovil Cupku předběžným správcem.
- Hušák podal návrh na insolvenci Sazky.
29. března - Městský soud v Praze prohlásil úpadek na Sazku.
31. března - Společnost Bestsport, která provozuje a vlastní O2 arénu, na sebe podal vlastní insolvenční návrh.
6. dubna - Prozatímní věřitelský výbor se shodl, že zachování provozu Sazky a získání důvěry sázejících jsou cílem věřitelů.
12. dubna - Z dopisu, který PPF a KKCG poslaly ČSTV, vyplývá, že společnosti by sportovním svazům od příštího roku dávaly 200 milionů Kč a nechaly by jim pětinový podíl v Sazce.
13. dubna - Bylo zveřejněno, že Penta a E-Invest kupují pohledávky sportovních svazů za Sazkou, aby si zajistily účast v budoucím výboru věřitelů loterijní firmy. Firmy zároveň uvedly, že jsou připraveny podporovat akcionáře Sazky částkou 300 milionů korun ročně a garantovat zachování 30procentního podílu v Sazce.
16. dubna - Členové ČSTV na valné hromadě nerozhodli o řešení situace zadlužené Sazky. Zadali výkonnému výboru, aby předložil návrhy na zhodnocení akciového podílu ČSTV v Sazce.
18. dubna - Sazka obdržela od zajišťovacího agenta držitelů dluhopisů, londýnské The Bank of New York Mellon, žádost o okamžité proplacení dluhopisů. Dluh Sazky tak vzrostl na více než deset miliard korun. Většinovými držiteli dluhopisů jsou společnosti kontrolované investičními skupinami PPF a KKCG.
29. dubna - Vrchní soud v Praze zrušil opatření městského soudu, podle něhož loterijní společnost Sazka mohla nakládat s majetkem nad 500.000 korun jen se souhlasem nuceného správce.
- Městský soud v Praze obdržel významnou pohledávku za Sazkou od Občanského sdružení Zelený ostrov za celkem 8,128 miliardy Kč. Zelený ostrov je majitelem firmy Bestsport. Část sdružení s podáním pohledávky nesouhlasí.
3. května - Městský soud v Praze opět vyhověl žádosti insolvenčního správce Josefa Cupky, aby vedení loterijní firmy mohlo nakládat s majetkem jen s jeho písemným souhlasem.
- Městský soud v Praze rozhodl o úpadku společnosti Bestsport.
6. května - Valná hromada společnosti Bestsport odvolala celé představenstvo firmy, včetně místopředsedy Aleše Hušáka. Hušáka ve funkci nahradí Petr Bernátek, údajně blízký KKCG.
- Městský soud v Praze eviduje 2079 věřitelů Sazky, výše pohledávek převyšuje 41 miliard Kč. Řada přihlášených pohledávek je sporných. Soud eviduje například již třetí více než osmimiliardovou pohledávku, kterou tentokrát přihlásila lichtenštejnská společnost Oldeira Anstalt. Pohledávka je identická s výši pohledávky Občanského sdružení Zelený ostrov a kyperské Alfa Capital Holdings.

Čtěte také: Sazka: Pohledávky překročily 41 miliard korun