Kdy a jak se letos valorizovaly důchody?
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v rámci pravidelné valorizace zvýšila k 1. lednu 2024 všechny důchody přiznané před tímto dnem o částku 360 korun. Tato valorizace se týkala všech druhů důchodů - starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých i sirotčích.

Proč tentokrát vzrostly všechny důchody stejně?
Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pro všechny stejná a nyní je navýšena o 360 korun, nově tak dosáhne 4 400 korun. Naopak procentní výměra důchodu zůstane beze změny.

Je potřeba o valorizaci důchodu žádat?
Nikdo, kdo důchod pobíral už na konci loňského roku, se o ni nemusí starat. Změnu ČSSZ provádí automaticky.

POZOR: Stejně jako ostatní kategorie obyvatel České republiky pocítí schválené úspory z vládního konsolidačního balíčku také senioři:

Stejně jako ostatní kategorie obyvatel České republiky pocítí schválené úspory z vládního konsolidačního balíčku také senioři
Úsporný balíček vlády dopadne i na důchodce. Připlatí si za odpad či energie

Jak se lidé o nové výši svého důchodu dozvědí?
Oznámení o valorizaci důchodu lidé obdrží nejpozději ve výplatní den svého důchodu. V případě důchodu poukazovaného na bankovní účet toto oznámení úředníci už posílají v elektronické podobě. Podle ČSSZ se tím uspoří téměř 45 milionů korun. Takto o valorizaci informují klienty, kteří na bankovní účet dostávají bezhotovostně jeden druh důchodu. Informaci o zvýšení důchodu na něj obdrží ve zprávě pro příjemce.

Jak se o změně výše důchodu dozvědí majitelé datových schránek?
Majitelé datových schránek pro fyzické osoby dostanou valorizační oznámení v příloze datové zprávy.

Má někdo přece jen ještě čekat ohlášení o valorizaci dopisem ve schránce?
Takzvané valorizační oznámení se rozesílá dopisem jen v některých výjimečných případech. Týká se to zejména lidí, kterým je důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Komu dále ČSSZ rozesílá oznámení o výši důchodu dopisem?
Z dopisu se o nové výši své penze dozvědí rovněž lidé, kteří pobírají důchod v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem, dílčí důchod, důchod vyplácený ze zahraničí anebo sirotčí důchod vyplácený pro více sirotků. Dále se oznamování změny důchodu dopisem praktikuje také u důchodu vypláceného jinému příjemci anebo na účet zařízení sociálních služeb i důchodu s exekuční srážkou anebo s výplatou do vězeňského zařízení. Týká se to i příjemců, kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek, i seniorů, kteří v lednu letošního roku dosáhnou věku 85 let.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Vyznáte se v pravidlech pro vyplácení důchodů v Česku? Vyzkoušejte si kvíz Deníku:

Žádost o předčasný důchod. Ilustrační snímek
KVÍZ: Víte, z čeho se skládá důchod, od kdy se počítá a jak se změní valorizace?

Co když chci, aby mi oznámení o změně výše důchodu ČSSZ nadále posílala dopisem?
V tom případě je možné žádat celkem třemi různými způsoby. Buď lze na webu ČSSZ vyplnit jednoduchý formulář, do něhož uvedete své rodné číslo. Tuto žádost lze úředníkům oznámit rovněž telefonicky přes call centrum na čísle 800 050 248 (zvolit provolbu 1 - důchodové call centrum – a poté provolbu 5 - valorizační oznámení. Tam je rovněž třeba zadat své rodné číslo). V těchto případech ČSSZ valorizační oznámení do 14 dnů zašle na udanou adresu. Třetí variantou je osobně navštívit libovolnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde vám valorizační oznámení na počkání vytisknou.

Jak se změní termíny výplaty důchodů?
Dosud se důchody vyplácely mezi 2. a 24. dnem v měsíci. Podle loni přijaté legislativy by se do roku 2025 měly termíny výplaty důchodů změnit tak, že se starobní penze budou vyplácet jen během jediného týdne. Penzisté by navíc měli své peníze dostat v první polovině měsíce, za nějž jim penze náleží. Nebude se tedy vyplácet jako dosud v předcházejícím měsíci.

Ústavní soud a valorizace
Valorizace penzí je aktuálně politickým tématem. Změnu systému mimořádných valorizací loni prosadila vládní koalice. Opoziční poslanci z ANO podali návrh na její zrušení k Ústavnímu soudu. Ten se podáním zabýval v minulých dnech, výsledek vyhlásí 24. ledna.