Starobní penzi od České správy sociálního zabezpečení dostávalo na konci loňského roku téměř 2,37 milionu lidí. Průměrná částka činila v prosinci 18 061 korun. Víc než 18 tisíc korun pobíralo na konci minulého roku zhruba 1,3 milionu seniorek a seniorů. Celkem 397 900 osob dostávalo méně než 15 tisíc korun, z nich asi 55 400 nemělo ani 10 tisíc korun. Do výše důchodu se promítají odpracované roky a výše odvodů z výdělků.

„Já rozhodně chci udělat to, aby se už dále nerozevíraly nůžky mezi starobními důchodci… Současný valorizační mechanismus nám opravdu vytváří to, že na lidi s nižším důchodem inflace dopadá výrazně tíživěji než na lidi, kteří mají nadprůměrné důchody. Do tohoto mechanismu budu chtít vstoupit. Budeme chtít snížit výši valorizace u lidí s nadprůměrnými důchody a zároveň hledat cestu jak pomoci těm, kteří mají důchody velmi nízké,“ řekl dnes Jurečka.

Ilustrační snímek
Odchod do penze: Padesátníci získají nárok v 66 letech, navrhuje ministerstvo

Podle expertů by se měla pravidla mimořádných valorizací upravit. Odborníci i někteří politici poukazovali na to, že si při mimořádném navyšování důchodů kvůli vysoké inflaci polepší méně právě lidé s nízkou penzí. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Dvě mimořádné loňské valorizace zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun. Tato suma pak každý rok roste.

Naposledy se penze navyšovaly v lednu. Přidal se k nim i bonus 500 korun za vychované dítě. S výchovným tak průměrná částka v prvním letošním měsíci podle ministerstva dosáhla 19.438 korun. Mimořádná valorizace se kvůli inflaci chystá v červnu. „Úpravy v oblasti valorizací budeme chtít udělat ještě v letošním roce. Zda-li se to dotkne ještě valorizace, která bude teď v červnu, upřesníme v příštích dnech,“ řekl ministr.

V roce 2023 se očekává jen jedna valorizace důchodů. Ilustrační snímek
Důchody: Loni vzrostly třikrát za sebou, letos má být valorizace již jen jedna

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a zásluhový procentní díl odráží odpracované roky, výši odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se navyšuje jen zásluhový díl. Při pravidelném lednovém přidávání se důchod zvedá o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Jurečka už dřív řekl, že by se od ledna mohla valorizace zpomalit. Zmínil, že by se mohla započítávat třetina růstu reálné mzdy. Podle ČT by se mohlo také navyšovat jen o dvě třetiny inflace.

Omezení růstu vyšších penzí oslabí zásluhovost. Oslabování zásluhovosti v minulosti kritizoval Ústavní soud. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) před několika lety poukazovala na to, že v českém důchodovém systému je vysoká míra přerozdělování a penze jsou velmi nivelizované.