Z letošních dat je ale patrné, že kromě objemu roste i počet nákupů na webu: 88 procent Čechů nakupuje na internetu pravidelně, polovina z nich alespoň desetkrát ročně.    

„Zákazníci vnímají daleko méně jako bariéru například riziko komplikací při reklamacích či odstoupení od smlouvy. Počet respondentů, pro které byly takové obavy jedním z důvodů, proč vůbec na internetu nenakupovali, klesl o polovinu oproti roku 2012,“ popisuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. České e-shopy by letos mohly atakovat obrat až 115 miliard korun, na celém českém maloobchodě by se tak podílely více než deseti procenty, což by byl čtvrtý či pátý nejlepší výsledek mezi zeměmi EU.

Jak se nespálit, když nakupuji on-lineZdroj: DENÍK

Odstoupení od smlouvy? Jen nepřevzít zboží je málo, varuje právník

Tuzemští spotřebitelé, kteří nakupují na internetu, často neznají svá práva, říká Lukáš Zelený, právní poradce obecně prospěšné společnosti dTest.

Jak rádi Češi v e-shopech nakupují?

Jejich zájem neustále roste, nicméně ještě není tak vysoký, jako tomu je například v sousedním Německu. Nárůst tohoto způsobu prodeje byl zaznamenán v rámci celé Evropské unie, proto Evropská komise připravuje novou směrnici o distančním prodeji zboží. 

Jsou Češi dobrými klienty e-shopů? Umí využívat jejich přednosti?

V posledních několika letech si již mnoho spotřebitelů zvyklo nakupovat přes internet a znají rizika, která to přináší. Stále se však objevují případy, kdy jsou spotřebitelé při uzavírání smlouvy neopatrní a nedají si pozor, s kým ji uzavírají, nebo neznají svá práva. Na druhou stranu existuje nemalé množství spotřebitelů, kteří výhody spojené s nákupem přes e-shop zneužívají. Setkáváme se tak i s těmi, kdo si objednají nový fotoaparát a po skončení letní dovolené jej e-shopu vrátí spolu s pískem pod čočkou. Po prodejci pak požadují vrácení plné částky.

V čem lidé obvykle při nákupu přes e-shop dělají chyby?

Mnoho spotřebitelů je například přesvědčeno, že když zakoupí zboží v e-shopu a nákup si poté rozmyslí, stačí jim pro zrušení smlouvy to, že si zboží nepřevezmou. Tak tomu ale není. Spotřebitel je vždy povinen informovat prodávajícího, že od smlouvy odstupuje. V případě soudního sporu by bylo na spotřebiteli, aby prokázal, že od smlouvy odstoupil. Spotřebitelé jsou také často přesvědčeni o tom, že jim je prodávající povinen proplatit náklady za zaslání zboží zpět k podnikateli.

Kdo platí poštovné v případě, že zákazník zboží e-shopu vrací?

Při odstoupení od smlouvy hradí poštovné za zaslání zboží zpět prodávajícímu spotřebitel. Pokud však prodávající spotřebitele na tuto povinnost předem neupozornil – například ustanovením v obchodních podmínkách – je povinen na žádost spotřebitele toto poštovné uhradit sám.

Jaká je záruka, že zboží zaplacené přes e-shop skutečně přijde?

Prodávající je povinen ze zákona spotřebiteli věc dodat. Pokud ji nedodá, může se spotřebitel domáhat dodání věci soudně. Otázkou však zůstává, zda se bude chtít soudit i o malé částky. Proto je lepší problémům předcházet.

Je vhodné si e-shop předem vždy důkladně prověřit a v případě neprověřeného e-shopu by spotřebitel neměl nic hradit předem. Může si zvolit úhradu zboží na dobírku.

Jak laik může poznat, který e-shop je kvalitní, a na který si naopak má dát pozor?

Nejdůležitější je, ověřit si před nákupem totožnost obchodníka. Na všech e-shopech musí být mimo jiné uvedeno, kdo je prodávajícím, se kterým spotřebitel uzavírá smlouvu, jaká je jeho kontaktní adresa a jak by měl spotřebitel postupovat v případě vadného plnění ze strany obchodníka. Před nákupem je také vhodné si o daném e-shopu něco zjistit například z recenzí jiných spotřebitelů, kteří již s obchodníkem v minulosti smlouvu uzavřeli.

Kde se tyto informace nacházejí?

Je dobré vycházet z více zdrojů. Recenze uvedené na webových stránkách obchodníka nemusí být vždy pravdivé, nebo zde nemusí být zveřejněny negativní recenze. Spotřebitelům může pomoci i naše webová aplikace Ověření e-shopů dostupná na webové adrese www.dtest.cz/eshopy.

Také existuje služba pro smírné urovnání sporů, kde spotřebitelé zjistí, jak obchodník přistupuje k řešení jejich problémů.

Co má zákazník udělat, když zboží zaplatí, ale e-shop mu je nepošle?

Nejprve je vhodné informovat prodávajícího, že zboží nedodal ve sjednaném termínu. Pokud nebyl sjednán, tak je to ve lhůtě 30 dní. Dále by měl spotřebitel prodávajícího vyzvat k dodatečnému dodání zboží a stanovit mu přiměřeně dlouhou lhůtu pro sjednání nápravy, například sedm dní.

Nedodá-li prodávající zboží ani v této dodatečné lhůtě, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ruší se smlouva od počátku, prodávajícímu tak vzniká povinnost vrátit spotřebiteli peněžní prostředky.

Je výhodnější nakupovat kartou, nebo přes dobírku?

Obě možnosti mají svoje klady i zápory. Pokud by nedošlo k odeslání zboží, které bylo předem uhrazeno platební kartou, například by se jednalo o podvodný e-shop, může spotřebitel využít službu zpětné platby, kterou poskytuje většina evropských bank ve spolupráci s karetními asociacemi.

Jak se v tomto případě postupuje?

Spotřebitel zažádá svou banku o navrácení platby za nedodané zboží a ta si následně zajistí její vymožení. Spotřebitel ale nemá zaručeno, že banka jeho žádosti vždy vyhoví. Při platbě na dobírku zase spotřebitel hradí kupní cenu v okamžiku převzetí zásilky. Má tak jistotu, že mu prodávající zásilku odeslal. Zda je obsahem zásilky objednané zboží, se však spotřebitel stejně dozví až po jejím zaplacení. Nevýhodou dobírky je její vyšší nákladnost.

Na co by si zákazníci měli ještě dát zejména pozor?

Například na podezřele nízké ceny nebo na webové stránky, které jsou sice v českém jazyce, ale ve skutečnosti jsou provozovány zahraničními subjekty.