Společnost Enwox Energy oznámila operátorovi trhu, že míst k 14. srpnu 2017 dojde k takzvanému zkrácení dodávky u 5 403 odběrných a u dalších 213 odběrných míst k 15. srpnu 2017.

Podle informací, které má Energetický regulačním úřad (ERÚ) k dispozici, už byli někteří zákazníci společnosti Enwox Energy automaticky převedeni pod nového dodavatele energií. Avšak ti, kteří převedeni nebyli, si musejí sami co nejrychleji zajistit dodávku energií od jiných společností a převod dokončit do deseti pracovních dnů. Jinak budou energii odebírat neoprávněně.

Střední odborná škola stavební a zahradnická
Hlavní město chce ve školách začít pilotní projekt energetických úspor

Zástupci společnosti Enwox Energy v komunikaci s některými zákazníky mylně uvádí, že pokud nevyužijí jejich konkrétní nabídku k převodu, hrozí jim nucený přechod pod dodavatele poslední instance (DPI).

Vzhledem k nestandardnímu způsobu ukončení, tedy k takzvanému zkrácení dodávek, který společnost Enwox Energy zvolila, však institut DPI nelze využít. Dosavadní zákazníci společnosti, kteří včas sami nezmění dodavatele, se tak mohou ocitnout v režimu černého odběru.

pěstírna konopí 5
ČEZ vymáhá peníze za ukradenou energii na oběti zločinu

Jelikož společnost Enwox Energy o převodu svých zákazníků k jiným dodavatelům ERÚ neinformovala, vstoupil ERÚ sám do jednání s distribučními společnostmi a požádal je o maximální možnou součinnost při řešení nastalé situace tak, aby byly minimalizovány škody hrozící zákazníkům.

ERÚ apeluje na zákazníky společnosti Enwox Energy, aby v této věci neotáleli a zajistili si dodávky energií od jiných dodavatelů co nejdříve.