Velešovice Skoro navlas stejná bioplynová stanice, jako ve Švábenicích, vyroste také v zemědělském areálu ve Velešovicích. Společnost Rakovec ji chce postavit do konce letošního roku.

„Budeme na projekt žádat o dotaci. Nedokáži říct, zda bioplynovou stanici postavíme, i když státní příspěvek nezískáme, ale pravděpodobně ano. Záleží na rozhodnutí celého představenstva,“ prohlásil předseda představenstva akciové společnosti Rakovec František Zvěřina.

Velešovická bioplynová stanice ročně zpracuje osm až devět tisíc tun materiálu. „Bude zejména na kukuřičnou siláž, která ale obsahuje hodně sušiny. Aby byla směs vlhčí, přidáme močůvku, kejdu, silážní šťávy, eventuálně i vodu. V bioplynové stanici se budou využívat také odpady ze zrnin, senáž, třeba vojtěšková, a může se tam dát i hovězí a kuřecí hnůj,“ popsal Zvěřina.

Podle něj bude stanice fungovat asi tři sta čtyřicet dní v roce. „Za tu dobu vyrobí čtyři miliony tři sta tisíc kilowattů elektrické energie a zhruba stejné množství tepla,“ řekl Zvěřina.

Bioplynová stanice má zlepšit ekonomickou situaci společnosti. „Stavba bude stát šedesát milionů korun. Náklady se přitom vrátí za sedm let. I když mě to mrzí, postavit bioplynovou stanici je výhodnější, než chovat krávy. Navíc bioplynová stanice bude pro okolí rozhodně menší zátěž, než znovu obnovit živočišnou výrobu na středisku,“ řekl Zvěřina.

Společnost Rakovec již na záměr získala územní rozhodnutí a stavební povolení. Proti průběhu správního řízení se postavil místní Vlastimil Sedláček. Ve svých připomínkách napadl třeba to, že slavkovský městský úřad nevyvěsil informaci o zahájení řízení na úřední desce ani na internetu. A že investor ukryl podrobnosti o projektu. „Jestliže svůj záměr zveřejnil na pozemku stavby, pak toto místo není veřejně přístupné, neboť se nachází ve veřejně nepřístupném areálu společnosti Rakovec,“ napsal Sedláček, jehož slova stojí ve vydaném rozhodnutí.

Částečně s ním souhlasila odbornice Jana Kravčíková z Ekologického právního servisu. „Oznámení o zahájení územního řízení měla obec doručit veřejnou vyhláškou, tedy prostřednictvím úřední desky,“ potvrdila Kravčíková. Ta jinak obnovitelné zdroje energie obhajuje. „Ekologický právní servis podporuje obnovitelné zdroje energie, protože umožňují získávat energii čistým a udržitelným způsobem. I při jejich povolování však musejí být dodrženy právní předpisy a principy účasti veřejnosti,“ doplnila Kravčíková.

Městský úřad ve Slavkově u Brna se proti výhradám Vlastimila Sedláčka ohradil. „Není to pravda. Veřejná vyhláška visela na úřední desce i na webových stránkách města po celou dobu, kterou určuje zákon,“ řekl tajemník slavkovského městského úřadu Pavel Dvořák.

Ten se ohradil i proti výhradě, že informace o projektu byly skryty. „Stavební úřad určil, aby záměr visel na vrátnici společnosti Rakovec. Náš technik to byl třikrát zkontrolovat, viselo to celou dobu,“ uvedl Dvořák.

Podobně to viděl i Zvěřina. „To podle mě je veřejné místo, jako kterákoliv jiná vrátnice firmy, kde lze získat informaci. Od šesti rána do osmnácti do večera je otevřena brána, a může tam přijít kdokoliv. Podle stavebního zákona má záměr viset co nejblíže místu stavby. Na sloup veřejného osvětlení to vyvěsit nemůžu a na přeplněnou veřejnou vývěsku mě obec nepustí,“ ohradil se Zvěřina.

Ten navíc projekt popsal na prosincovém veřejném jednání zastupitelstva Velešovic. „Toho se zúčastnilo zhruba patnáct občanů. Překvapuje mě proto, že pan Sedláček tvrdí, že o záměru nebyl nikdo informován. Přitom na mě sám dokonce vznesl dotaz,“ divil se Zvěřina.

Zastupitelstvo Velešovic s výstavbou bioplynové stanice souhlasilo. „Seznámili jsme se s podklady. Bioplynová stanice by nijak neměla obyvatele poškodit,“ řekla již dříve starostka obce Zdenka Šprtová.

O stavbě bioplynové stanice nicméně obyvatelé moc informovaní nejsou. O záměru nevěděly třeba Pavlína Karbulová a Marcela Kozáková, které bydlí nedaleko zemědělského areálu. „O tom, že ve Velešovicích má vzniknout bioplynová stanice, nic nevíme. Přitom informace bychom uvítali,“ shodly se Karbulová a Kozáková.

Nejsou jediné, které mají málo informací. „Moc o tom nevím. Slyšela jsem, že bioplynová stanice má být v zemědělském areálu. Ale neinformovali mě, nic bližšího k tomu nevím,“ řekla elektromechanička Hana Dlapová.