Roudnice se v žebříčku neblýskla. V kategorii malých měst skončila na 139. místě z celkových 155 měst. Radnice se však proti tomuto umístění tvrdě ohradila. „Celý projekt se nám na základě analýzy odborníků na veřejné zakázky jeví jako neprofesionální snaha o vlastní prezentaci zpracovatelů bez respektu ke specifickým podmínkám jednotlivých obcí,“ sdělil roudnický místostarosta František Padělek. „Prezentováním dat, která jsou ve skutečnosti nepravdivá a zavádějící, poškozují nejen dobrá jména obcí, ale i výsledky práce zaměstnanců jejich úřadů,“ dodal.

Radnice podle něj nechala posoudit kvalitu a relevantnost dat vyplývajících z hodnocení zIndex u externí advokátní kanceláře. „Po zpracovatelích ‚žebříčku‘ budeme požadovat jeho okamžité stažení z internetových stránek zIndex.cz, popřípadě nápravu chybně zjištěných údajů,“ řekl Padělek.

S vyjádřením místostarosty však nesouhlasí Jiří Skuhrovec, předseda společnosti EconLab, která data zIndexu zpracovávala. „Město obdrželo výsledky s měsíčním předstihem před zveřejněním. Nevzneslo žádné připomínky a nepožádalo ani o opravu nebo stažení výsledků. K tomu ostatně nevidím důvod, neboť namítané skutečnosti jsou spíše v názorové rovině,“ poznamenal Skuhrovec.

„Kupříkladu zatímco město považuje konkurenci o zakázky za ‚nesrovnatelný faktor‘, opačného názoru je Evropská komise, která naši metodiku ocenila jako nejlepší praxi, nebo ministerstvo pro místní rozvoj, jehož připomínky jsme do metodiky zapracovávali,“ zmínil Skuhrovec.

Lepší podpora konkurence

Analýza zIndex městskému úřadu vytýká, že zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Kritizuje i nízký podíl veřejných zakázek na celkových nákupech.

Připomínkovaným bodem byla i kvalita dat na profilu zadavatele, která zásadně ovlivnila hodnocení města. Na stránkách zIndex je u několika zakázek dokonce uvedeno, že data na profilu zadavatele nebyla nalezena.

„Všechny tyto zakázky jsem na aktivním profilu zadavatele města Roudnice jednoduše dohledal a překontroloval informace a dokumenty zveřejněné k jednotlivým zadávacím postupům. Všechny zákonem požadované informace a dokumenty jsou k veřejným zakázkám na profilu zadavatele bezchybně zveřejněny a odpovídají informacím uvedeným ve Věstníku veřejných zakázek,“ řekl Robert Jaroš z advokátní kanceláře Jaroš & Vávra, jež data pro město posuzovala.

„Město uveřejnilo na profilu chybně například zakázky Stavební úpravy objektu v ulici Podluská č. p. 1457 nebo Oprava opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého, u kterých chybí v rozporu s vyhláškou evidenční číslo, a nejdou tedy spolehlivě dohledat podle údajů ve Věstníku,“ oponoval Jiří Skuhrovec a dodal: „Naše výsledky nemusejí nutně ukazovat na korupci. Jen říkají, že by město mohlo zkusit investovat racionálněji. Například zkusit přímo oslovovat více firem,“ vzkázal.