Jak konkrétně? Ministerstvo kromě přípravy zbrusu nového stavebního zákona upraví i zákon 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a provede také dílčí změny správního řádu a stavebního zákona. 
Ve výsledku se mají zavést pevné lhůty pro vydávání závazných stanovisek do 30 a ve složitějších případech 60 dnů. Stejné lhůty budou nastaveny i pro přezkoumání. Náměstkyně ministryně Marcela Pavlová to uvedla na konferenci Sdružení pro architekturu a rozvoj. 

Cílem je zrychlit stavební řízení dříve než v roce 2021, kdy má nový stavební zákon začít platit. „V novém stavebním zákoně jdeme ještě dál a zavádíme fikci závazného stanoviska. Pokud orgán ve 30 nebo 60 dnech stanovisko nevydá, bude se mít za to, že je stanovisko kladné,“ uvedla Pavlová. 

Stavebník by měl absolvovat jen jedno řízení, přičemž MMR dokonce navrhlo zavedení automaticky vygenerovaného povolení, pokud by stavební úřad v daných lhůtách nerozhodl. 

Jednodušší struktura úřadů

Urychlit celý proces by mělo také zjednodušení dosud komplikované struktury stavebních úřadů a vznik Nejvyššího stavebního úřadu. To by mělo mimo jiné zabránit nejednotnému výkladu paragrafů na jednotlivých stavebních úřadech, jak je dnes v praxi běžné.

MMR také počítá s vytvořením územního rozvojového plánu, který vymezí plochy a koridory pro infrastrukturu republikového a nadrepublikového významu. Rozvojový plán by byl závazný pro Zásady územního rozvoje, územní a regulační plány. 

500 bytů v PrazeStavaři se činí, ale pro to, aby ceny bydlení šly dolů, je to stále málo. Potvrzují to včera zveřejněná data Českého statistického úřadu. Stavební výroba v Česku se v únoru vrátila k meziročnímu růstu, vzrostla o 5,8 procenta. O měsíc dříve zaznamenala meziroční pokles o 13,2 procenta.

Na trhu je silná poptávka, ale nabídka je slabá. Platí to hlavně ve větších městech a extrémní situace je i nadále v Praze a ve středních Čechách. Konkrétně: od začátku roku se v Praze začalo stavět jen 495 bytů. „To je velmi málo, poptávka po bydlení v hlavním městě je stále velmi vysoká. Ročně se totiž prodá kolem pěti tisíc nových bytů,“ popisuje šéf Ekospolu Evžen Korec. Hlavní město se navíc každý rok rozrůstá o 14 tisíc lidí.

Stavebníci kvůli administrativě brzdí desítky projektů. „Povolit běžný bytový dům trvá déle než 10 let,“ připomněla včera Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group. Nový stavební zákon by to podle ní měl změnit. Deficit nových bytů je ale už nyní v řádu desítek tisíc a každý měsíc narůstá.