Kontejner přivezený z Nizozemí bude obsahovat zařízení, které dokáže rozsvítit 100 tisíc led žárovek na hodinu. Baterie by měla pokrývat výkyvy v elektrické síti. "Velmi zjednodušeně řečeno, je to jako malá přečerpávací elektrárna. Když je v síti přebytek energie, baterie se bude nabíjet a když naopak energie bude scházet, baterie bude energii dodávat," vysvětlil Vítězslav Skopal, akcionář společnosti Solar Global, která baterii vlastní.

Prakšice zvolili kvůli tomu, protože tam firma má už sluneční elektrárnu, a tak mohli zařízení zapojit do distribuční soustavy. Svou roli podle slov Vítězslava Skopala hrál také fakt, že v blízkosti mají servisní tým.

Systém v Prakšicích bude mít výkon jeden megawatt a elektrická energie, která v něm bude akumulovaná, bude využitelná při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. Systém bude ve větším množství akumulovat elektrickou energii, aby byla k dispozici ve chvíli, kdy je nedostatek energie v síti a je potřeba elektřinu uvolnit. Nebo také v případě, kdy je síť nestabilní či odolává obrovským výkyvům. "V takových případech je akumulátor schopen spustit dodávku energie v řádu sekund," sdělila Lucie Vurbsová, PR manažerka Solar Global.

Pro samotné Prakšice nepřinese baterie žádné přímé výhody, má totiž dalekosáhlejší význam. V budoucnu by prý ale chtěla společnost zaměstnat tamní lidi. "O baterii jsem dověděl z rozhodnutí stavebního úřadu v Brodě. Nemuseli žádat o svolení, protože baterie bude v jejich areálu, kde mají solární elektrárnu," uvedl starosta Prakšic Josef Hefka.

Tamní obyvatelé se nemusí obávat žádného nebezpečí. "Velkokapacitní baterie fungují ve světě již přes pět let a nikde zatím nebyl zaznamenám žádný problém, žádná havarijní situace," sdělil Vítězslav Skopal. Z baterie nemůže podle jeho slov nic „vytéct“ a ani nic nevypouští do vzduchu. "Velmi zjednodušeně řečeno, je to jako dobíjecí tužková baterie, jen milionkrát větší.

Baterie neprodukuje žádné emise a neohrožuje okolí nebezpečnými látkami," doplnil Vítězslav Skopal s tím, že společnost počítá s využitím zařízení minimálně 10 let. Baterie bude schopna plně fungovat od 30. listopadu. To je zároveň den, kdy se uskuteční slavnostní zahájení za účasti hejtmana Zlínského kraje, holandského velvyslance a dalších významných hostů. V průběhu prosince budeme baterii testovat a ostrý provoz předpokládáme od ledna 2018," uzavřel Vítězslav Skopal. Společnost do pořízení baterie investovala 20 milionů s přispěním evropských dotací.