V Německu silně protežované větrné a sluneční elektrárny mají jednu zásadní nevýhodu: Jejich výkon není možné podle aktuálních potřeb plynule regulovat, ba dokonce není možné ani předvídat, kolik elektřiny v který měsíc, den či hodinu vyrobí. Nežádoucí toky energie pak silně zatěžují nejen německou rozvodnou síť, ale i soustavy sousedních států včetně Česka.

Provozovatelé musejí stále častěji zasahovat, aby udrželi rovnováhu mezi dodávkami elektřiny a její spotřebou. „Rozvodná síť je kvůli rychlé výstavbě obnovitelných zdrojů stále extrémně zatížena. Naléhavě potřebujeme takovou, jež by byla v souladu s nároky, které klade přeměna německé energetiky,“ citoval bavorský list Passauer Neue Presse Lexe Hartmanna, člena představenstva společnosti Tennet. Dodatečné náklady, které na své kapse pociťují odběratelé, a zhoršená spolehlivost zásobování je podle něj „neúprosná realita“. 

Náklady spojené se zásahy do rozvodných sítí lze podle Jochena Homanna, prezidenta Spolkové agentury pro správu rozvodných sítí, snížit jedině tím, že se co nejrychleji postaví nová, vysoce výkonná přenosová vedení. 

Společnost Tennet společně s dalším provozovatelem sítí TransnetBW staví mohutnou přenosovou trasu, jež bude dodávat elektřinu vyráběnou větrníky na Severním moři a jeho pobřeží směrem na jih přes Bádensko-Württembersko až do Bavorska. Dosavadní plán počítá s tím, že toto vedení bude dokončeno v roce 2025, pokud tedy jeho výstavbu nezdrží žaloby měst a obcí. 

Během mimořádně větrného podzimu a zimy v severním Německu se musel opakovaně snižovat výkon plynových a uhelných elektráren a odpojovaly se větrné parky. Jinak by síť nebyla schopna odebírat veškerý vyráběný proud. Jelikož elektřinu zatím nelze ve velkém efektivně skladovat, okamžitá výroba musí odpovídat spotřebě. 

Aby Německo zajistilo stabilní dodávky elektřiny i v době, kdy větrné ani solární elektrárny nepracují, musí nadále udržovat výrobní vysokou kapacitu v elektrárnách na fosilní zdroje: uhlí a zemní plyn. Výroba elektřiny z hnědého uhlí proto vloni prakticky neklesla a překonala i dodávky z větrných a solárních elektráren dohromady. Ze zemního plynu Němci vyrobili dokonce víc elektřiny než o rok dříve.