Jak se podle vás proměnilo drobné podnikání za posledních 25 let?

V charakteristice podnikatelů z mého pozorování vlastně skoro vůbec. I nadále a univerzálně platí, že úspěšný podnikatel musí být samostatný, odpovědný, pracovitý a více či méně riskující realista. Složitější část odpovědi se týká prostředí, v němž se podnikatel pohybuje.

Toto prostředí prochází přelomovými změnami, které se rapidně zrychlují. Popis nejvýznamnějších trendů by byl na delší seriál. Dovolím si zdůraznit hlavní. Růst konkurence ve všech odvětvích je charakteristickým znakem uplynulého období – a spousta služeb již není na počáteční investice tak náročná jako v minulosti.

Co možná nevíte
• Místní akční skupina je nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, podnikatelské sféry a veřejné správy, jehož členové se podílejí na rozvoji venkova. V ČR pracuje nyní asi 130 takových skupin.
• Základním cílem této sítě je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je získávání a rozdělování dotačních prostředků.
• Více na internetových adresách www.nsmascr.cz a www.mistniakcniskupiny.cz

Existence internetu otevírá konkurenci dveře. Dalším projevem konkurence je rostoucí počet cizinců na pracovním trhu, zejména ve stavebnictví. Na druhou stranu, tyto projevy konkurence poskytují další příležitosti rozvoje, pokud je podnikatelé správně uchopí.

Přejděme k venkovu. V čem lze podnikat konkrétně ve vaší oblasti?

Podnikat na venkově se dá ve všem, když jsou k tomu podmínky. My žijeme v nejsevernější oblasti Čech. Pokrytí internetem je tu velice slabé. Někdy si při nahrávání souborů mohu klidně uvařit kávu.

Jak zde tedy může někdo mluvit o čtvrté průmyslové revoluci? Postavit novou fabriku zde nejde. Nemáme totiž vyhovující elektrickou síť a hledání východiska trvá již deset let. Když napadne sníh, tak se pořádně nedostaneme ani do Děčína. Cesta vede jedině přes Německo. U nás proto podnikání znamená nabízet služby v cestovním ruchu nebo se věnovat zemědělství.

Co podle vás mohou místní akční skupiny udělat pro rozvoj venkova?

Osobní kontakt a znalost území považuji za nejdůležitější prvky. Manažer akční skupiny musí vědět, že konkrétní podnikatel potřebuje doplnit vybavení o novou pilu nebo o moderní zařízení s trojrozměrným tiskem. Začátečníkovi pomůžeme se žádostí a poradíme, kde získat finanční podporu. Ve velkých městech je to jiné, v tom má venkov výhodu. Pro období let 2014 - 2020 jsme podpořili 36 podnikatelských projektů.

V zahraničí se hodně hovoří o tom, že pro drobné podnikatele je užitečné, když se volně sdružují. Souhlasíte?

Výborné příklady této formy spolupráce jsem viděla v Rakousku a Itálii. Navštívila jsem komunitní mlékárnu s výrobou sýrů nebo třeba komunitní vinařství. V naší oblasti touto formou pracují chovatelé dobytka sdružení v odbytovém družstvu. Tím si zajišťují výhodnější ceny.

Jakou roli má na venkově podnikání v sociální oblasti?

Významnou. V našem okolí funguje několik sociálních podniků – pivovar, čokoládovna, krejčovská dílna. Kvůli složitému vyřizování dotací se však mnoha podnikatelům do této činnosti nechce.

A pokud jde o obce?

Myslím si, že obec by podnikat neměla. Ale dokáži si představit, že pod záštitou obce tak činí příspěvková organizace. Příkladem je město Krásná Lípa. Takový propracovaný systém začleňování osob ze znevýhodněného sociálního prostředí asi není nikde jinde.

Město zřídilo komunitní centrum jako příspěvkovou organizaci, které se stará o mládež ve věku do 26 let, včetně matek. Provozují například prádelnu a žehlí prádlo. Starší lidé pracují zase v technických službách, kde se věnují údržbě zahrad nebo stavebním činnostem. V Krásné Lípě funguje jako sociální podnik také čokoládovna Mana a pivovar Falkenštejn.

Které hlavní překážky vidíte v začátcích podnikání? Lze je efektivně odstraňovat?

Bariéry vytváří zejména stát, který živnostníkům neustále přidává další a další byrokratické povinnosti. Nemyslím si, že je to spravedlivé, neboť podnikatel se stará sám o sebe a po státu vlastně nic nechce. Další překážkou jsou přísné podmínky pro malé podnikatele při získání evropských dotací a nesmyslné podmínky udržitelnosti, které často vedou k likvidaci podnikání.

A největší překážkou je čas. Podnikatel potřebuje řešit situaci teď. To znamená, že když získá novou zakázku, tak potřebuje koupit nový stroj nebo zaměstnat člověka. Vyřízení jakékoliv podpory však trvá rok.