Reagoval tak na připomínky nevládních organizací, jako je Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí a Asociace krajů, které vyjadřovaly obavy z toho, že obce do 500 lidí nebudou schopny vyčleněné peníze vyčerpat zejména kvůli nízkým vlastním rozpočtům. "Zvýšení hranice umožní českému venkovu lepší čerpání prostředků z tohoto programu. Proto jsme vyšli vstříc připomínkách nevládních organizací," uvedl Gandalovič.

Na program rozvoje venkova má jít v letech 2007 až 2013 z EU a ze státního rozpočtu 100 miliard korun. I větší obce do 1000 obyvatel se budou moci ucházet o podporu na obnovu a rozvoj, kde jde zejména o občanskou vybavenost. Ročně má jít na tento účel zhruba miliarda korun. Přístupné jim budou také dotace na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zhruba 233 milionů korun ročně může být použito například na opravu kulturních památek, rozvoj historických parků či zahrad nebo budování muzeí.

Program rozvoje venkova na roky 2007 až 2013 bude sloužit k čerpání peněz z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Z něj může ČR získat během sedmi let asi 80 miliard korun. Sama přidá dalších 20 miliard. Program zatím čeká na schválení Evropskou komisí.