Ne všichni zájemci uspěli. O příspěvek požádalo celkem 106 poskytovatelů pro 113 svých provozoven. Komise pod vedením náměstka ředitele VZP Davida Švehlíka z nich vybrala ty, kteří splnili nastavená kritéria. Finanční podporu jim vyplatí zdravotní pojišťovny v poměru počtu jejich klientů v daném kraji.

„Jde o další krok, který usnadní lidem přístup ke zdravotní péči. Jsem velmi rád, že jsme našli funkční nástroj, jak podpořit dostupnost lékárenské péče i v hůře dostupných oblastech,“ uvedl Šmehlík.

Jen pro opravdu osamělé lékárny

Lékárna s nárokem na příspěvek musí být ve své obci jediná a od nejbližší jiné lékárny musí být vzdálena více než 10 minut jízdy. Další podmínkou je, aby za loňský rok vydala méně než 28 tisíc balení léků na recept hrazených z pojištění a aby měla se zdravotními pojišťovnami uzavřenou smlouvu.

Pro letošní rok bylo na bonifikaci vyčleněno 48 milionů korun s tím, že bonifikováno bude maximálně 80 lékáren. Zájemci odmítnutí v prvním kole budou mít ještě druhou šanci v březnu.