Zdejší chovatelé se rozhodli zmodernizovat areál z roku 1975. Původní stáje pro jalové a březí prasnice už nevyhovovaly současným trendům a zařízení bylo opotřebované.

Doba od zavedení změn je ještě poměrně krátká. „Ukazují se už lepší výsledky, zvláště na porodně. Rodí se vyšší počet selat a jsou i větší,“ řekl předseda představenstva společnosti CIZ AGRO Jaroslav Pokorný. Technologie březárny patří mezi nejnovější, které v Agricu vyvinuli.

„Dlouho se diskutovalo, jestli je lepší nechat prasnice ve velkých nebo malých skupinách,“ vysvětlil prodejce společnosti Agrico Dušan Svědík. Doplnil, že dříve byly ustájené po šesti až osmi kusech, nyní jsou na březárně po 200 kusech. Jsou ve větším prostoru, kde se mohou volně pohybovat a méně se stresují.

Ve staré porodně bylo největším problémem individuálních kotců také velké riziko zalehávání selat a omezená možnost individuálního krmení. Nyní je porodna prasnic rozdělena do sekcí s individuálními porodními kotci, s vanou, s porodní klecí, korytem a napáječkou.

Prasnice je krmena počítačem řízeným systémem mokrého krmení. Pro selata je zde doupě vyhřívané infrazářičem a přikrmovací krmítko. Podlaha kotce je celoroštová.

Vanový systém zamezuje průvanu pod kotci a kejda, prošlapávaná do záchytné vany zčásti naplněné vodou, se odvádí do jímky. Snížil se tak zápach ve stáji. Stejně jsou vybaveny i odchovné sekce, kde se selata krmí suchou směsí ze zvlhčovacích samokrmítek.

„Ještě bychom časem rádi zmodernizovali výkrmny. Ty staré zatím opravujeme. Investice byly rozsáhlé a bude trvat dlouho, než se vrátí,“ uvedl Jaroslav Pokorný.

Doplnil, že zatím nejsou ceny takové, aby se nová výroba zaplatila. Stále se zdražuje energie, voda a krmení. Přitom vepřové maso patří stále na jídelníčku mezi nejžádanější. „Je to tradiční zemědělská činnost v Čechách, která má svou vysokou úroveň a měla by se podpořit. Navíc vepřové je moje nejoblíbenější maso, zejména kotleta,“ řekl Jan Dobrovolný z Jindřichohra­decka.

„Práci nyní zastane méně zaměstnanců, ale nikoho jsme kvůli modernizaci nepropustili. Lidé buď odcházejí do důchodu nebo je přeřazujeme na jiná pracoviště,“ vysvětlil Pokorný.

„Technologie, které jsou v Cizkrajově, jsou již deset let na trhu,“ uvedl Dušan Svědík. Dodal, že již pět let fungují například v jindřichohradecké společnosti Bohemia Vitae a nové se nyní montují na farmě v Ponědraži.