„Ekonomické argumenty byly nadřazeny veřejnému zdraví,“ komentoval tuto situaci prezident Komory veterinárních lékařů (KVL) Karel Daniel. „Zapomnělo se na BSE, ptačí chřipku, antibiotika v mase. V takto liberalizovaném prostředí nelze ohlídat konečné použití léků,“ dodal. „KVL neválčí s chovateli, naopak, chce chránit jejich zájmy. Jsou léky protizánětlivé povahy, jsou léky určené například pro psy, které nesmí dostat kočka, mnohé léky mohou způsobit rezidua v potravinovém řetězci. A to nemluvím o steroidech, sedativech, hypnotikách a dalších lécích, které mohou být špatně použity nebo zneužity,“ přidává se ke kritice Petr Matušina, člen představenstva KVL.

Chovatelé hospodářských zvířat ale oponují. Podle nich je cílem novely zavedení ve světě běžné praxe, kdy veterinář stanoví diagnózu a postup léčby, předepíše lék, který si chovatel koupí od veterináře, v lékárně nebo od distributora. Chovatel si může lék koupit pouze na základě předpisu vystaveného veterinárním lékařem.

„Jak se budou léky kontrolovat? Kdo stanoví přísná pravidla v hospodaření a evidenci léků, když budou mít chovatelé v držení velký objem léků? Obáváme se redistribuce,“ kritizoval Ondřej Rychlík, člen představenstva KVL. „Jsem přesvědčen o tom, že pravým důvodem nesouhlasu veterinářů jsou marže, které veterinární lékaři mají z prodeje léčiv. Nejde tedy o nic méně, než o peníze z marží, o které veterináři touto novelou mohou částečně přijít,“ myslí si o tom Jiří Zelenka, místopředseda Unie chovatelů a předseda představenstva ZD Krásná Hora.